Buvę sovietų pareigūnai Sausio 13-osios byloje už akių nuteisti dėl karo nusikaltimų
Vil­niaus apy­gar­dos teis­mas tre­čia­die­nį bu­vu­sį so­vie­tų gy­ny­bos mi­nis­trą Dmi­tri­jų Ja­zo­vą ir dar de­šim­tis ki­tų bu­vu­sių so­vie­tų par­ei­gū­nų pri­pa­ži­no kal­tais dėl nu­si­kal­ti­mų žmo­niš­ku­mui ir ka­ro nu­si­kal­ti­mų už da­ly­va­vi­mą so­vie­tų ag­re­si­jo­je Vil­niu­je 1991 me­tų sau­sio 13-ąją.

Trijų teisėjų kolegija 94 metų D. Jazovui už akių skyrė 10 metų laisvės atėmimo bausmę.

Buvusį sovietų armijos Vilniaus garnizono vadą Vladimirą Uschopčiką teismas nuteisė 14 metų laisvės atėmimo bausme, buvusiam KGB karininkui Michailui Golovatovui skirta 12 metų nelaisvės.

Nuteistas G. Ivanovas nesutinka su nuosprendžiu

Sausio 13-osios byloje dėl nusikaltimų žmoniškumui ir karo nusikaltimų nuteistas buvęs sovietų karininkas Genadijus Ivanovas teigia nesutinkąs su nuosprendžiu, advokatė žada jį skųsti.

„Už ką?“ – trečiadienį Vilniaus apygardos teisme žurnalistams sakė Lietuvoje leidimą gyventi turintis Rusijos pilietis.

Jis teigia, kad teismas neįrodė kaltės, jog jis vadovavo keturiems tankams Vilniuje užimant Spaudos rūmus 1991 metų sausį.

„Tai neįrodyta. Taip ir parašyta byloje – kad neįrodyta“, – sakė G. Ivanovas.

Anot jo, vadovavimas priskirtas jam, nes jis pagal savo laipsnį galėjo tai daryti.

„Nebuvo mano jokios vaidmens. Buvau atsakingas už ginkluotę“, – sakė G. Ivanovas.

Vilniaus apygardos teismo sprendimu G. Ivanovas nuteistas ketverių metų bausme. Jis galės būti laisvėje, kol nuosprendis įsigalios, – jam teismas neskyrė suėmimo.

Nuteistojo advokatė Julija Žukienė tvirtino, kad G. Ivanovas porai valandų buvo nuvykęs prie Spaudos rūmų ir kaip žiūrovas stebėjo, kas vyksta.

„Tačiau jis vilkėjo uniformą“, – sakė gynėja.

„Už nieką nuteistas“, – teigė ji ir tvirtino, kad skųs nuosprendį.

Nuosprendis gali būti skundžiamas

Nuosprendis paskelbtas 67-iems Rusijos, Baltarusijos ir Ukrainos piliečiams, jiems skirtos bausmės nuo ketverių iki 14 metų.

Dauguma kaltinamųjų nuteisti už akių, nes Rusija ir Baltarusija atsisakė juos išduoti.

Prieš teismą stojo tik du buvę sovietų karininkai Rusijos piliečiai – nuo 2014 metų Lietuvoje suimtas sovietų karininkas Jurijus Melis ir Vilniuje gyvenantis Genadijus Ivanovas.

J. Meliui skirta septynerių laisvės atėmimo bausmė. Į bausmę įskaičiuotas jo kalinimas suėmimo metu, tad jei nuosprendis nebus pakeistas, jis į laisvę galės išeiti už dvejų metų.

G. Ivanovas nuteistas ketverių metų bausme. Jis galės būti laisvėje, kol nuosprendis įsigalios, – jam teismas neskyrė suėmimo.

G. Ivanovas sakė su nuosprendžiu nesutinkantis, advokatė žadėjo jį apskųsti. Nuosprendį jau paskelbė skųsiantys ir keli kiti advokatai.

Teismas paskelbė, kad atmetė dviejų nukentėjusiųjų civilinius ieškinius dėl neturtinės žalos atlyginimo.

Generalinės prokuratūros ieškinį dėl daugiau kaip 11 mln. eurų žalos Lietuvos valstybei teismas paliko nenagrinėtą.

Teismas nuosprendžio motyvus žada skelbti 13 val. 30 min.

Nuosprendis gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui.

Nukentėjusiaisiais šioje byloje pripažinti beveik 700 asmenų, liudytojais apklausti maždaug tūkstantis žmonių.

Rusija atmetė Lietuvos prašymą byloje apklausti buvusį Sovietų Sąjungos vadovą Michailą Gorbačiovą.

Sovietai karine jėga mėgino nuversti teisėtą Lietuvos valdžią, 1990-ųjų kovo 11 dieną paskelbusią šalies nepriklausomybę nuo Sovietų Sąjungos.

1991 metų sausio 13-osios naktį Sovietų Sąjungos kariniams daliniams šturmuojant Vilniaus televizijos bokštą bei Radijo ir televizijos komiteto pastatą žuvo 14 žmonių.