Bronislovas Lubys – neišdidus, paprastas ir kilnus
To­kiais žo­džiais Lie­tu­vos Ne­prik­lau­so­my­bės Ak­to sig­na­ta­rą dr. Bro­nis­lo­vą Lu­bį, at­ver­da­mas Sei­me su­reng­tą fo­tog­ra­fi­jos par­odą, skir­tą švie­saus at­mi­ni­mo B. Lu­bio 80-osioms gi­mi­mo me­ti­nėms pa­mi­nė­ti, api­bū­di­no par­la­men­ta­ras ir sig­na­ta­ras Kęs­tu­tis Gla­vec­kas.

Seimo rūmų Lietuvos laisvės gynėjų galerijoje atidaryta fotografijos paroda „Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataras Bronislovas Lubys (1938–2011)“. Ekspozicijoje – įamžintos akimirkos iš veiklaus politiko, verslininko ir mecenato gyvenimo.

Nuotraukose – politiko ir didelės bendrovės vadovo gyvenimo akimirkos

Per fotografijos parodos atidarymą K. Glaveckas teigė: „B. Lubys buvo didis žmogus. Manau, kad mes iš jo daug pasimokėme. Jis daug ką paliko mums, Lietuvai. Visų pirma, didelę įmonę, kurioje dirba daug žmonių.“ Seimo narys pažymėjo, kad tiek išsaugodamas įmonę, tiek būdamas vyriausybėje, B. Lubys įnešė didelį indėlį į Lietuvos ekonomiką, jautė didžiulę atsakomybę, mylėjo Lietuvą.

Seimo kanceliarijos Informacijos ir komunikacijos departamento Parlamentarizmo istorinės atminties skyriaus parengtoje fotografijų parodoje retrospektyviai pristatoma įvairialypė B. Lubio – Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataro, Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko, Lietuvos verslininko, pramonininko, lietuviškojo kapitalo koncerno „Achemos grupė“ vadovo, technikos mokslų daktaro, Kauno technologijos universiteto docento, Kauno technologijos universiteto ir Klaipėdos universiteto garbės daktaro, Jonavos rajono ir Plungės miesto garbės piliečio, Lietuvos kultūros ir mokslo mecenato veikla ir darbai.

Parlamentaras K. Glaveckas, apibūdindamas šią fotografijos parodą, sakė: „Ekspozicijoje – 30 nuotraukų, akimirkų iš B. Lubio gyvenimo. Iš tikrųjų gyvenimas yra daug platesnis, o čia matome nuotraukas, kuriose B. Lubys užfiksuotas kaip politikas, kaip didelės bendrovės vadovas.“

Seimo narys prisiminė, kad B. Lubys mėgo bendrauti, buvo neišdidus, paprastas ir kilnus. „Jeigu jis dabar būtų tarp mūsų, tikrai norėtų padiskutuoti apie ateitį, kokiu keliu eisime, kaip Lietuva integruosis į Europos ekonomiką, galų gale apie skaitmenizaciją, naujas technologijas – apie visus tuos dalykus, kurie smarkiai pasikeitė ir toliau keičiasi, – sakė K. Glaveckas. – Šiame kontekste B. Lubys buvo pažangus žmogus.“

Parlamentaras pridūrė, kad dabartinė karta vienaip ar kitaip perima ir tęsia B. Lubio idėjas.

„Nuostabus strategas ir nuoširdus žmogus“

K. Glavecko teigimu, turbūt kiekvienas iš atėjusiųjų į šios fotografijos parodos atidarymą, turėtų ką pasakyti, papasakoti. „B. Lubys buvo draugiškas, mylėjo savo šeimą, mylėjo visus, kurie ėjo kartu su juo, o jie dabar tęsia jo darbus. Šie darbai naudingi Lietuvai“, – sakė parlamentaras.

Nuotraukų parodos „Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataras Bronislovas Lubys (1938–2011)“ pristatyme dalyvavo B. Lubio artimieji, politikai, bendraminčiai ir bendražygiai.

Vienas iš jų – buvęs akcinės bendrovės „Achema“ vadovas Jonas Sirdyvis LŽ pasakojo, kad jiedu kartu dirbo net 48 metus. Jis prisiminė, kad B. Lubys, kad ir kokias pareigas eitų, nesikeitė. „Jis buvo reiklus, – pažymėjo J. Sirvydis. – Reiklus ir sau, ir kitiems.“ B. Lubys taip pat daug diskutuodavo, mokėdavo išklausyti, išgirsti kitų nuomonę. „Tačiau sprendimus priimdavo jis, ir šventa“, – sakė J. Sirvydis. – Vis dėlto B. Lubys buvo labai paprastas. Įmonėje darbininkams ranką paduodavo. Žmonės jį labai mylėjo ir po šiais dienai su meile prisimena.“

Pasak jo, B. Lubys išsiskyrė kaip asmenybė, turėjo puikią iškalbą, buvo darbštus, ryžtingas ir drąsus, aplink jį koncentravosi įmonės veikla. „Nuostabus strategas ir nuoširdus žmogus“, – B. Lubį apibūdino J. Sirvydis.

***

Seimo rūmuose eksponuojamoje parodoje „Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataras Bronislovas Lubys (1938–2011)“– įsimintinos fotografijos iš Lietuvos Respublikos Seimo archyvo, Lietuvos centrinio valstybės archyvo. Nuotraukas, kuriose – reikšmingos akimirkos, taip pat paskolino Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijos archyvas, koncernas „Achemos grupė“. Taip pat panaudotos nuotraukos iš fotografijų albumo „Bronislovas Lubys: fotoalbumas 70-mečio jubiliejui“ ir asmeninių fotografų archyvų. Fotografijų autoriai: Džoja Gunda Barysaitė, Romualdas Damulis, Vladimiras Gulevičius, Jonas Juknevičius, Viktoras Kapočius, M. Kopčinskis (M. Kopczyński), Andrius Petrulevičius, Olga Posaškova, V. Tatariškinas, Lina Žilytė, Tomas Juodaitis.

Lietuvos laisvės gynėjų galerijoje paroda „Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataras Bronislovas Lubys (1938–2011)“ bus eksponuojama iki spalio 22 dienos. Ją apžiūrėti galima penktadieniais, atvirų durų valandų metu nuo 11 iki 15 valandos.