Briuselyje – sprendimas dėl „Brexito“ sutarties
Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė sek­ma­die­nį, lap­kri­čio 25 d., iš­vyks­ta į Briu­se­lį, kur da­ly­vaus ne­ei­li­nė­je Eu­ro­pos Va­do­vų Ta­ry­bo­je.

Europos Vadovų Taryba svarstys ir sieks politinio sutarimo dėl Jungtinės Karalystės išstojimo iš Europos Sąjungos sutarties. Valstybių vadovai taip pat priims deklaraciją, kuri nubrėš pamatines ES ir JK ateities santykių gaires, rašoma pranešime spaudai.

Pasak Prezidentės, po sunkių derybų pasiektas susitarimas atitinka Lietuvos interesus, nes užtikrina, kad JK gyvenančių mūsų šalies piliečių statusas nepablogėtų. Jame įtvirtintos nuostatos, kad iki pereinamojo laikotarpio pabaigos (2020 m. grupdžio 31 d.) į JK atvykusiems ir ten gyvenantiems Lietuvos ir kitų ES valstybių piliečiams išlieka visos iki šiol galiojusios teisės bei socialinės garantijos.

Susitarimas taip pat numato, kad iki pereinamojo laikotarpio pabaigos Jungtinėje Karalystėje tebegalios ES teisė, o ši toliau vykdys savo finansinius įsipareigojimus, kaip numatyta 2014–2020 m. ES daugiamečiame biudžete.

Minėtame dokumente pateikiamas sprendimas ir vienu jautriausių derybų klausimų – kaip išvengti sienos tarp Airijos ir Šiaurės Airijos, jeigu iki pereinamojo laikotarpio pabaigos nebus sutarta dėl būsimų ES ir JK santykių. Tokiu atveju Šiaurės Airija turėtų išlikti integralia ES muitų sąjungos ir bendros Europos vidaus rinkos dalimi.

Politinė deklaracija, kurią sekmadienį taip pat ketina priimti ES šalių vadovai, nustatys esmines gaires, kuriomis remiantis bus tęsiamos derybos dėl būsimų Europos Bendrijos ir Jungtinės Karalystės santykių. Dokumentas numato, kad ES ir JK sieks užtikrinti glaudžius prekybinius ryšius, išliks artimomis partnerėmis saugumo ir užsienio politikos srityje, aktyviai bendradarbiaus energetikos, transporto srityse, užtikrins bevizį režimą savo piliečiams.