Benjaminas Netanyahu prašo Baltijos šalių premjerų pakoreguoti „iškreiptą“ Briuselio požiūrį į Izraelį
Na­cio­na­li­nė­je Mar­ty­no Maž­vy­do bib­lio­te­ko­je vy­ko Bal­ti­jos ša­lių mi­nis­trų pir­mi­nin­kų ir Iz­rae­lio mi­nis­tro pir­mi­nin­ko Ben­ja­mi­no Ne­ta­nya­hu spau­dos kon­fe­ren­ci­ja, ku­rio­je Iz­rae­lio prem­je­ras pa­pra­šė Bal­ti­jos ša­lių par­amos, kad Eu­ro­pos Są­jun­ga (ES) su­stip­rin­tų spau­di­mą Ira­nui. Ke­tu­rių vals­ty­bių prem­je­rai taip pat kal­bė­jo apie te­ro­riz­mo grės­mę, ap­ta­rė ga­li­mą bend­ra­dar­bia­vi­mą. 

Kalbėdamas po susitikimo su Baltijos šalių premjerais, Izraelio ministras pirmininkas B. Netanyahu griežtai kritikavo ketvirtadienį paskelbtą Europos Komisijos sprendimą skirti Iranui 18 mln. eurų paramos.

„Manau, kad vakarykštis ES sprendimas skirti 18 mln. Iranui yra didžiulė klaida. Tai kaip nuodai“, – sakė Izraelio premjeras.

Paramą Iranui Europos Komisija skyrė, nes siekdama padėti išsaugoti susitarimą dėl sankcijų panaikinimo mainais į Irano branduolinės programos apribojimą. JAV neseniai pasitraukė iš šio susitarimo ir paskelbė apie naujas sankcijas, o Izraelis ragina šiuo pavyzdžiu pasekti ir ES valstybes.

B. Netanyahu Vilniuje tikino, kad susitarimas tik paskatino Iraną vykdyti branduolinę programą, kuri atvertų kelią sukurti branduolinį ginklą.

„Visos šalys turėtų susitelkti, kad atkurtų sankcijas Iranui, siekiant sustabdyti agresiją ir teroristinę veiklą“, – kalbėjo jis. Jis taip pat retoriškai klausė, kur nueitų lėšos, kurios būtų skirtos Iranui? „Jos (lėšos) būtų skirtos branduolinių ginklų kūrimui, šalys turi prisidėti prie pastangų atkurti sankcijas Iranui, kad jie sustabdytų savo veiklas“, – sakė B. Netanyahu.

Jis taip pat teigė paprašęs Lietuvos, Latvijos ir Estijos premjerų pakoreguoti, jo žodžiais, „iškreiptą“ Briuselio požiūrį į Izraelį.

Paklaustas, kokie yra Izraelio ir Rusijos santykiai ir koks yra šių šalių bendradarbiavimas, B. Netanyahu atsakė, kad buvo laikas, kai Izraelis ir Rusija buvo priešai ir net kariavo. Tai buvo laikai, kai Rusija (tuomet Sovietų Sąjunga) palaikė Egiptą kovoje su Izraeliu. Tuo metu, pasak B. Netanyahu, jis pats buvo karys ir kovojo.

„Tuo metu (Jom Kipuro kare 1973 metais) mes su jais kariavome, dalyvavome tame pačiame konflikte. Ilgainiui situacija pakito, viskas labai pasikeitė po to, kai griuvo Berlyno siena, santykiai pasikeitė. Nėra taip, kad mes dėl visko sutariame, bet yra aspektų, kur laikomės tos pačios nuomonės. Į Izraelį atvyko daug žydų iš Rusijos, tai buvo viena iš mūsų sėkmes istorijų, susidarė kalbos kultūros tiltai, santykiai transformavosi. Norėtume, kad santykiai stiprėtų dėl bendro sutarimo, bet tai nerealu, nes pasaulis sudėtingas“, – sakė Izraelio premjeras.

Romo Jurgaičio nuotrauka

Anot jo, susitikus su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu jam pavyko pasiekti susitarimą, kad Izraelis ir Rusija negrįžtų į tą padėtį, kuri buvo prieš daugelį metų (dėl dabartinio Rusijos karinių pajėgų buvimo Sirijoje).

„Nutarėme, kad nenumušinėsime vieni kitų lėktuvų, nesikišime į jų veiklą, o jie į mūsų. Juk pagrindinis tikslas – sulaikyti terorizmą“, – sakė B. Netanyahu.

Savo ruožtu Lietuvos premjeras Saulius Skvernelis sakė išgirdęs daug informacijos apie tikrąją padėtį Artimuosiuose Rytuose ir šią informaciją, pasak premjero, turėtų išgirsti ir ES.

Jis taip pat BNS sakė, kad Lietuva laikosi bendros ES pozicijos remti Irano susitarimą, bet kartu pridūrė, kad „puikiai supranta Izraelio argumentus, nes jie pagrįsti konkrečiais faktais ir konkrečia informacija“.