Bando stabdyti teismo procesą
Po­li­ti­nės ko­rup­ci­jos by­lo­je tei­sia­mo vers­lo kon­cer­no „MG Bal­tic“ bu­vu­sio vi­cep­re­zi­den­to Rai­mon­do Kur­lians­kio ad­vo­ka­tas an­tra­die­nį pa­pra­šė teis­mo by­lą grą­žin­ti by­lą pro­ku­ra­tū­rai. Ad­vo­ka­tas Si­mo­nas Slap­šins­kas tei­gia, kad kal­ti­na­ma­sis ak­tas ne­ati­tin­ka įsta­ty­mų rei­ka­la­vi­mų. Teis­mas at­si­sa­kė. 

„Kolegos jau buvo išsakę, bet aš noriu paliesti kitus aspektus. Kaltinamasis aktas yra svarbiausia ikiteisminio tyrimo dokumentas“, – teismo posėdyje sakė advokatas.

Vilniaus apygardos teismas paskelbė, kad nenustatyta tokių kaltinamojo akto trūkumų, jog jie trukdytų nagrinėti bylą.

Vilniaus apygardos teismas antradienį po beveik dviejų mėnesių pertraukos pratęsė bylos nagrinėjimą. Joje kaltinimai pateikti verslo koncernui „MG Baltic“, kelioms partijoms, politikams ir verslininkams.

Į posėdį atvyko visi kaltinamieji ir dešimt advokatų.

Pastarąjį kartą posėdis šioje byloje vyko birželio viduryje. Tuomet grąžinti bylą prokuratūrai prašė kiti advokatai, bet teismas su tuo nesutiko. Kaltinamųjų gynėjai taip pat nesėkmingai bandė nuo bylos nagrinėjimo nušalinti teisėjus ir prokurorą.

Politinės korupcijos byloje kaltinimai be R. Kurlianskio pateikti Darbo partijai, Liberalų sąjūdžiui, koncernui „MG Baltic“, buvusiems Seimo nariams Eligijui Masiuliui, Vytautui Gapšiui, Šarūnui Gustainiui, dabartiniam parlamentarui Gintarui Steponavičiui.

Pareigūnai įtaria, kad politikai ėmė kyšius ar tarėsi dėl jų su R. Kurlianskiu, o vėliau siūlė ar palaikė koncernui palankias iniciatyvas Seime ir kitose institucijose.

Nė vienas iš kaltinamųjų savo kaltės nepripažįsta, jie sako, kad tyrimas vykdytas tendencingai. Buvęs liberalų lyderis E. Masiulis tikina, kad pas jį rasti pinigai buvo R. Kurlianskio paskola.