Baltijos šalys tarsis dėl okupacijos žalos atlyginimo
Tei­sin­gu­mo mi­nis­tras El­vi­nas Jan­ke­vi­čius ket­vir­ta­die­nį iš­vy­ko į Ry­gą, kur Bal­ti­jos ša­lys tar­sis, kaip rei­ka­lau­ti so­vie­tų ža­los at­ly­gi­ni­mo.

Tarptautinėje konferencijoje bus pristatyti atlikti tyrimai apie okupacijos metu padarytą žalą Lietuvai, Latvijai ir Estijai, pranešė Teisingumo ministerija.

„Bus aptarta, kokiomis teisinėmis priemonėmis bus siekiama identifikuotų nuostolių atlyginimo“, – rašoma pranešime spaudai.

Sovietų Sąjunga Baltijos šalis okupavo Antrojo pasaulinio karo metais. Rusija iki šiol atsisakė atlyginti okupacijos žalą.