Baltarusija atsakė: premjero „planas-chuliganas“ – neįgyvendinamas
Lie­tu­vos Vy­riau­sy­bės va­do­vo Sau­liaus Skver­ne­lio siū­ly­mas sta­to­mą As­tra­vo at­omi­nę elek­tri­nę pa­keis­ti į du­jų jė­gai­nę yra po­li­ti­nio po­bū­džio ir tech­niš­kai ne­įgy­ven­di­na­mas, par­eiš­kė Bal­ta­ru­si­jos ener­ge­ti­kos mi­nis­tras.

„Mano manymu, toks siūlymas yra labiau politinio pobūdžio“, – spaudos konferencijoje ketvirtadienį Astrave pabrėžė Michailas Michadiukas.

Jo žodžiais, toks pasiūlymas gautas ne iš „technikų, kurie kai ką supranta“, bet iš politikų.

Pasak M. Michadiuko, siūlymas Astravo AE pakeisti į dujų jėgainę „ekonomiškai ir techniškai neapgalvotas, techniškai neįvykdomas“, nes tektų beveik viską perdaryti.

S. Skvernelis šio mėnesio pradžioje pasiūlė Baltarusijai Astrave statyti ne atominę, o dujų jėgainę, ir joje naudoti per Klaipėdą tiekiamas dujas.

Lietuvos valdžia teigia, kad Astravo atominė elektrinė statoma pažeidžiant saugumo reikalavimus. Baltarusija šiuos kaltinimus atmeta.

Lietuva anksčiau siekė sustabdyti projektą, inicijuodama elektros importo embargą, bet nesulaukė kitų Europos šalių ir institucijų paramos.

Pirmąjį Astravo AE jėgainės reaktorių baltarusiai žada paleisti šiemet, antrąjį – kitąmet.