Baigiamiesiems VSD būstinės darbams – beveik 8 milijonai
Nau­jo Vals­ty­bės sau­gu­mo de­par­ta­men­to (VSD) pa­sta­tų komp­lek­so Vil­niu­je sta­ty­bų pa­bai­gai Vy­riau­sy­bė nu­ma­to dau­giau kaip 7,7 mln. eu­rų, ro­do Vals­ty­bės in­ves­ti­ci­jų prog­ra­ma.

Seimui pateiktame kitų metų valstybės biudžeto projekte Pilaitės rajone baigiamam statyti kompleksui numatyti daugiau nei 1,9 mln. eurų.

Tuo metu 2020 metais statyboms planuojama skirti beveik 5,8 mln. eurų.

Motyvuodama informacijos slaptumu VSD nekomentuoja, kam tiksliai bus išleisti skiriami pinigai.

„Valstybės investicinis projektas planuojamas baigti iki 2020 metų. Daugiau komentuoti negaliu, nes yra slaptumo žyma“, – BNS sakė departamento atstovė spaudai Aurelija Katkuvienė.

Anksčiau planuota, kad bendra projekto vertė sieks 80,5 mln. eurų.

VSD teigia, kad naujasis pastatų kompleksas atitinka šiuolaikinius NATO saugumo lygio standartus.

Žvalgai dirba patalpose, turinčiose įvairias įslaptintos informacijos saugos zonas, pritaikytas darbui su specialiosiomis ryšio ir informacinėmis sistemomis.