Aušra Maldeikienė: „Ingridos kandidatūra simpatiška, bet savo sprendimo nekeičiu“
Prieš Me­tus Auš­ra Mal­dei­kie­nė yra pa­sa­kiu­si, kad sa­vo kan­di­da­tū­rą į Lie­tu­vos Res­pub­li­kos pre­zi­den­to rin­ki­mus kels tik tuo at­ve­ju, jei to ne­pa­da­rys Ing­ri­da Ši­mo­ny­tė. Ta­čiau sa­vo kan­di­da­tū­rą Auš­ra Mal­dei­kie­nė iš­kė­lė jau prieš ku­rį lai­ką, o Ing­ri­da Ši­mo­ny­tė ana­lo­giš­ką spren­di­mą pri­ėmė tik šian­dien.

Vis dėlto Aušra Maldeikienė LŽ patikino, kad sprendimo keisti neplanuoja, nors naująją kandidatę laiko labai simpatiška.

„Rinkimų programą aš pateikiau birželio 25 dieną – kaip aš suprantu ką turėčiau daryti, o Ingridos rinkimų programos aš dar kol kas nemačiau. Tai pirma. Antra – jau tada pateikdama programą atsakiau į šitą jūsų klausimą. Tai buvo birželio 25 dieną.“

Aušra Maldeikienė tvirtino, kad nors pusę metų laukė ir agitavo Ingridą Šimonytę veikti, pati nusprendė dalyvauti rinkimuose ir mananti, kad prezidento rinkimai – ne gražuolių konkursas.

„Pamačiau, ką konservatorių partija darė per visą šitą laiką. Iš gyventojų, mokesčių mokėtojų milijonines dotacijas gaunanti partija net programos prezidento rinkimams nepateikė. Pateikė tik keletą labai skirtingų žmonių – poną Ušacką, poną Nausėdą ir Ingridą. Šitame žaidime man be abejonių simpatiškiausia Ingrida, bet man norėtųsi prezidento, kuris aiškiai pasakyti, ką jis atstovaus“, – LŽ teigė Aušra Maldeikienė.

Kandidatė taip pat pabrėžė, kad frazė, jog kandidatas atstovauti konstitucijai iš tiesų yra pernelyg abstraktu.

„Man atrodo, kad kol kas aš girdžiu tik abstrakčias frazes, o pati savo sprendimą priėmiau dar birželio 25 dieną, apie jį ir Ingrida žino, esu daug kartų apie tai sakiusi.“