Aukščiausiasis Teismas ragina vengti spekuliacijų kalbant apie įtariamus teisėjus
Lie­tu­vos Aukš­čiau­sia­sis Teis­mas (LAT) pir­ma­die­nį par­agi­no pa­isy­ti ne­kal­tu­mo pre­zump­ci­jos ir veng­ti „neat­sa­kin­gų spe­ku­lia­ci­jų“ kal­bant apie ko­rup­ci­ja įta­ria­mus tei­sė­jus.

Pareiškime teismas paprašė visuomenės laikytis nekaltumo prezumpcijos „tiek savo veikloje, tiek viešuose pasisakymuose“, nes tai yra vienas pamatinių teisinės valstybės principų.

Aukščiausiasis Teismas taip pat pareiškė, kad „neatsakingos spekuliacijos, susijusios su visuomenei neatskleistomis ir atsakingų pareigūnų nepatvirtintomis atliekamo ikiteisminio tyrimo detalėmis, griauna visuomenės pasitikėjimą teismine valdžia ir kelia pavojų efektyviam valdžių padalijimo principo veikimui mūsų valstybėje“.

Teismas nurodė, kad toliau vykdo ir vykdys teisingumą, klausydamas tik įstatymo ir nepasiduodamas jokiam spaudimui, bei paragino Lietuvos teisėjus išlaikyti rimtį, orumą ir toliau drąsiai, atsakingai dirbti savo darbą.

Įtarimai dėl įvairių korupcinių nusikaltimų praėjusią savaitę buvo pareikšti aštuoniems įvairių grandžių teisėjams ir penkiems advokatams. Iš viso įtariami 28 asmenys.

Ikiteisminio tyrimo duomenimis, už įvairius palankius teisėjų sprendimus galimai buvo žadėti ir mokėti kyšiai, jų sumos svyruoja nuo 1000 iki 100 tūkst. eurų.