Aukščiausiasis Teismas atsiprašė Lietuvos žmonių
Tę­sian­tis tei­sė­jų ko­rup­ci­jos by­lai, Lie­tu­vos Aukš­čiau­sia­sis Teis­mas (LAT) ket­vir­ta­die­nį at­sip­ra­šė žmo­nių už pra­ras­tą pa­si­ti­kė­ji­mą tei­sin­gu­mu, bet taip pat par­eiš­kė, kad dėl teis­mų sis­te­mą smer­kian­čių ko­men­ta­rų nu­ken­tė­jo są­ži­nin­gai dir­ban­tys tei­sė­jai.

„Nepriklausomai nuo galimos tyrimų baigties, norisi atsiprašyti Lietuvos žmonių už prarastą pasitikėjimą teisingumu. Ne tik tų, kurių bylose galimai priimti neskaidrūs sprendimai, bet visų, kurie tikėjo teisingumo vykdymu ir pasitikėjo teismais“, – rašoma teismo pareiškime.

„Suprantame, kad teks daug ir sunkiai dirbti, kad atstatytume tai, kas buvo sugriauta“, – teigiama jame.

Teismas paragino diskutuoti dėl visuomenės atstovų įtraukimo į teisingumo vykdymą, peržiūrėti Teisėjų etikos kodekso taikymo, interesų deklaravimo praktiką, teikti siūlymus dėl administravimo stiprinimo.

LAT taip pat pareiškė, kad prasidėjus bylai nuo „grėsmingų komentarų apie supuvusią sistemą ir ją užvaldžiusią korupciją“ nukentėjo sąžiningai dirbantys teisėjai.

„Todėl lygiai taip pat reikia atsiprašyti tų sąžiningai ir atsakingai dirbančių teisėjų, kurie nukentėjo dvigubai“, – teigiama pranešime.

Anot teismo, korupcijos skandalas neturi nubraukti sistemos pokyčių skaidrinant ir atveriant teismus, spartinant bylų nagrinėjimą, gerinant sprendimų motyvavimą, tobulinant teisėjų elgesį procese, o šie pokyčiai vyko dirbant sudėtingiausiomis sąlygomis, didžiausiu darbo krūviu, esant neadekvačiam finansavimui ir mažiems atlyginimams.

„Norisi tikėti, kad visi pasiūlymai dėl teismų veiklos tobulinimo atitiks Konstitucijos prasmę. Negalima klaidinti visuomenės apie esminį ar platų priimtų teismų sprendimų peržiūrėjimą, kurį neva patys teismai turėtų inicijuoti. Tokios galimybės, nepažeidžiant Konstitucijos ir Žmogaus teisių konvencijos, tiesiog nėra“, – tvirtina Aukščiausiasis Teismas.

„Teismai pripažįsta savo klaidas ir pasirengę jas taisyti, o sąžiningai dirbantiems teisėjams reikia visuomenės palaikymo. Suteikite jį“, – rašoma pareiškime.

Naujausiais duomenimis, teisėjų kyšininkavimo byloje įtarimai pateikti 33 asmenims, tarp jų – aštuoniems teisėjams ir šešiems advokatams, Druskininkų merui Ričardui Malinauskui ir jo patarėjui Aivarui Kadziauskui.

Anot teisėsaugos, įtariama, kad teisėjams už palankius sprendimus mokėtų kyšių suma galėjo siekti nuo 1 tūkst. iki 100 tūkst. eurų.