Auditoriai siūlo skaidrinti Dainų šventės biudžetą
Dai­nų šven­tės or­ga­ni­za­to­riams au­di­to­riai re­ko­men­duo­ja skaid­rin­ti biu­dže­tą, o ne­mo­ka­mus bi­lie­tus skir­ti so­cia­liai pa­žei­džia­miems žmo­nėms, ne ins­ti­tu­ci­joms.

Šias ir kitas išvadas Kultūros ministerijos auditoriai pateikė atlikę Lietuvos nacionalinio kultūros centro (LNKC) 2018 metais organizuotos Lietuvos šimtmečio dainų šventės vidaus auditą.

„Kultūros ministerijai rekomendavome, kad ateityje, tvirtinant Dainų šventės išlaidų sąmatą, iš LNKC būtų pareikalauta atskleisti visus galimus įstaigos finansinius šaltinius“, – Kultūros ministerijos pranešime sako ministerijos Centralizuoto vidaus audito skyriaus vedėja Daiva Liekienė.

Pasak jos, žinant koks gautas tikslinis finansavimas iš valstybės biudžeto, pajamos už parduotus bilietus ir iš rėmėjų gauta parama, būtų galima įvertinti, kiek iš viso ir kokiai paskirčiai panaudojama lėšų.

Auditoriai taip pat pasiūlė ateityje dalį Dainų šventės bilietų socialiai jautrioms visuomenės grupėms platinti nemokamai ar su nuolaida.

Jie atkreipė dėmesį, kad šiemet LNKC neatsižvelgė į Vyriausybės kanceliarijos rekomendacijas nedalyti kvietimų institucijoms ir įvairiems renginio svečiams išplatino 5,8 tūkst. kvietimų.

Audito metu nustatyta, kad iš viso Dainų šventės poreikiams panaudota 2 mln. 254 tūkst. eurų: mažiau nei numatyta. Todėl auditoriai mano, kad organizatoriai daugiau išlaidų turėtų padengti iš gautų pajamų, naudojant paramos lėšas.

Lietuvos šimtmečio dainų šventei surengti Kultūros ministerija skyrė 2,9 mln. eurų.

Ministerijos duomenimis, Dainų šventės poreikiams liko nepanaudota didžioji dalis pajamų, gautų už parduotus bilietus, ir visai nepanaudotos rėmėjų lėšos. Bendra nepanaudotų lėšų suma sudaro apie 440 tūkst. eurų.

Nepaisant nustatytų trūkumų, auditoriai įvertino, kad apskritai lėšos panaudotos tinkamai, o viešieji pirkimai vykdyti vadovaujantis teisės aktais.

Šiemet vyko Lietuvos šimtmečiui skirta Dainų šventė. Jos organizatoriai sulaukė kritikos dėl prasto dalyvių maitinimo.