Atšaukiamas Lietuvos ambasadorius Švedijoje
Vy­riau­sy­bė tre­čia­die­nį pri­ta­rė, kad pen­si­nio am­žiaus su­lau­kęs dip­lo­ma­tas Al­gi­man­tas Rim­kū­nas baig­tų dar­bą Lie­tu­vos am­ba­sa­do­riaus Šve­di­jo­je par­ei­go­se.

65-ių diplomatas nebebus skiriamas į kitas pareigas Užsienio reikalų ministerijoje.

Ambasadoriumi Švedijoje jis turėtų dirbti iki kitų metų sausio 3 dienos.

A. Rimkūnas ambasadoriaus Švedijoje pareigas eina nuo užpernai lapkričio.

Jis yra dirbęs ambasadoriumi Portugalijoje ir prie Jungtinių Tautų, taip pat buvo Užsienio reikalų ministerijos Jungtinių Tautų, tarptautinių organizacijų ir žmogaus teisių departamento direktorius, o prieš tapdamas ambasadoriumi Švedijoje nuo 2013 metų dirbo finansų viceministru.

Ambasadorius Lietuvoje skiria prezidentas Vyriausybės teikimu ir pritarus Seimo Užsienio reikalų komitetui.