Atominę elektrinę saugos ne pasieniečiai
Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja (VRM) sie­kia Ig­na­li­nos at­omi­nės elek­tri­nės (IAE) ap­sau­gą per­duo­ti Vie­šo­jo sau­gu­mo tar­ny­bai (VST).

Esą taip būtų optimizuota iki šiol IAE saugojusios Valstybės sienos apsaugos tarnybos (VSAT) veikla, ji galėtų koncentruoti dėmesį į svarbiausią sritį – valstybės sienos apsaugą. Nei atominės elektrinės priežiūrą atliekantys specialistai, nei politikai dėl to pavojų kol kas neįžvelgia.

Ne pagrindinė funkcija

Pagal Valstybės sienos ir jos apsaugos įstatymo nuostatas, VSAT Ignalinos pasienio rinktinės Branduolinės energetikos objektų apsaugos dalinys šiuo metu fiziškai saugo IAE perimetrą ir elektrinės teritorijoje esančius objektus. Tokia tarnybos funkcija numatyta Branduolinės energijos įstatyme.

Tačiau Valstybės kontrolė nustatė, kad IAE ir kitų strateginę reikšmę nacionaliniam saugumui turinčių objektų apsaugos funkcija VSAT nebūdinga. Nurodoma, jog VSAT žmogiškieji ištekliai ir jos biudžeto lėšos pirmiausia turėtų atitekti pagrindinei – valstybės sienos apsaugos – veiklai vykdyti. Dabar išlaidos, susijusios su branduolinių energetikos objektų fizine apsauga, dengiamos iš tarnybai skiriamų valstybės biudžeto lėšų.

Be to, kaip priminė Valstybės kontrolė, branduolinių energetikos objektų fizinės saugos organizavimas reglamentuojamas kitos srities tarptautiniais ir nacionaliniais teisės aktais, standartais bei rekomendacijomis.

Vytautas Bakas neįžvelgia grėsmės nei strateginiam objektui, nei nacionaliniam saugumui, jei Ignalinos atominės elektrinės apsauga bus perduota kitai tarnybai.

Perduos in corpore

VSAT Prevencijos skyriaus vyriausiasis specialistas Rokas Pukinskas „Lietuvos žinioms“ pabrėžė, kad būtent tarnybos iniciatyva VRM parengė pasiūlymą atleisti ją nuo prievolės saugoti IAE. Šį ypatingos paskirties objektą nuo 1996 metų balandžio prižiūrėjo Ignalinos atominės elektrinės apsaugos rinktinė, kuri 2016-ųjų gegužės 1 dieną buvo reorganizuota į VSAT Ignalinos rinktinės Branduolinės energetikos objektų apsaugos dalinį.

„Visus kitus šalies strateginius objektus saugo VST, todėl ir IAE turėtų saugoti būtent VST pareigūnai“, – pridūrė jis. Anot R. Pukinsko, VSAT funkcija – saugoti valstybės sieną sausumoje, jūroje, Kuršių mariose ir pasienio vidaus vandenyse, kontroliuoti asmenis ir transporto priemones, kertančias valstybės sieną.

VRM atstovai taip pat priminė, kad Suskystintųjų gamtinių dujų terminalą Klaipėdoje, tarptautinių Vilniaus, Kauno ir Palangos oro uostų teritorijų fizinę apsaugą vykdo VST. „Manytina, jog ir IAE bei kitų branduolinių energetikos objektų apsaugos funkcijos perdavimas VST turės teigiamos įtakos valstybės sienos apsaugai ir jos kirtimo kontrolei“, – teigiama siūlomų keisti Valstybės sienos ir jos apsaugos, Branduolinės energijos bei Viešojo saugumo tarnybos įstatymų pataisų aiškinamajame rašte.

VST būtų perduotos 274 VSAT Ignalinos pasienio rinktinės Branduolinės energetikos objektų apsaugos dalinio pareigybės ir šiai funkcijai vykdyti priskirtas valstybės turtas – statiniai, transportas, ginkluotė. Pareigūnai, šiuo metu saugantys IAE teritorijoje esančius objektus, atitinka šiems objektams saugoti keliamus reikalavimus, yra kompetentingi, tad personalo kaita dėl institucinio pavaldumo pasikeitimo nenumatoma.

Vytautas Bakas. / BNS nuotrauka

Grėsmių neįžvelgia

Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos patarėja Asta Mensonė „Lietuvos žinias“ patikino, kad dėl IAE saugumo galime būti ramūs, nors ir keičiasi ją sauganti institucijai. „Branduolinės energetikos objektų fizinė sauga turi būti užtikrinta nepriklausomai nuo to, kokia institucija vykdo apsaugą“, – aiškino A. Mensonė.

IAE apsaugos perdavimui VST jau yra pritaręs Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas (NSGK). Šio komiteto pirmininkas Vytautas Bakas, atstovaujantis valdančiajai koalicijai, be kita ko, pažymėjo, kad pats vidaus reikalų ministras turėtų spręsti, kam ir kokį objektą patikėti saugoti. Tačiau kol kas tokie pavedimai numatyti įstatymuose. „Manau, IAE apsaugą perdavus VST jėgainė taps tik saugesnė, nes dabar to reikia. VST pastaruoju metu yra sustiprėjusi ir kur kas geriau techniškai aprūpinta nei prieš keletą metų, kai ją drebino įvairūs skandalai“, – dėstė V. Bakas. Parlamentaras sakė neįžvelgiantis jokio pavojaus, jei IAE apsauga būtų perduota kitai tarnybai.

NSGK narys konservatorius Arvydas Anušauskas „Lietuvos žinioms“ taip pat tvirtino, jog neturėtų kilti pavojų nacionaliniam saugumui, jei IAE apsauga būtų perduota VST. „Komiteto posėdyje mus patikino, kad IAE saugos tie patys žmonės. Jie tik pakeis uniformas, t. y. pereis dirbti į kitą instituciją. Vos keliolika žmonių nelinkę sutikti iš VSAT pereiti dirbti į VST. Su visais kitais tikimasi susitarti. Taigi grėsmių nei strateginiam objektui, nei nacionaliniam saugumui neturėtų kilti“, – kalbėjo parlamentaras. NSGK narys pripažino, kad IAE apsauga – tikrai ne pasienio apsaugos tarnybos funkcija.