Atleistas į šviesoforą atsitrenkęs ir 2,79 promilės įpūtęs prokuroras
Ge­ne­ra­li­nis pro­ku­ro­ras Eval­das Pa­ši­lis šian­dien pa­si­ra­šė įsa­ky­mą, ku­riuo iš par­ei­gų at­lei­do Ge­ne­ra­li­nės pro­ku­ra­tū­ros Bau­džia­mo­jo per­se­kio­ji­mo de­par­ta­men­to pro­ku­ro­rą Dai­nių Ba­ra­niū­ną. Toks spren­di­mas pri­im­tas su­si­pa­ži­nus su baig­to tar­ny­bi­nio pa­ti­kri­ni­mo iš­va­da ir tei­ki­mu dėl tar­ny­bi­nės nuo­bau­dos sky­ri­mo.

Tarnybinio patikrinimo išvadoje konstatuojama, kad prokuroras D. Baraniūnas, būdamas valstybės pareigūnu – prokuroru, š. m. gruodžio 5 d. rytą, vairuodamas automobilį neblaivus, sukėlė eismo įvykį – atsitrenkė į pakelės šviesoforą – ir pasišalino iš įvykio vietos. Tokiais neteisėtais veiksmais D. Baraniūnas padarė prokuroro vardą žeminantį poelgį, sulaužė prokuroro duotą priesaiką Lietuvos valstybei, pažeidė Lietuvos Respublikos prokuratūros įstatymą ir šiurkščiai pažeidė Lietuvos Respublikos prokurorų etikos kodekse nurodytus pagrindinius prokurorų profesinės veiklos principus. Toks tarnybinis pažeidimas laikomas šiurkščiu. D. Baraniūnui siūlyta skirti tarnybinę nuobaudą – atleidimą iš tarnybos, rašoma pranešime spaudai.

Generalinis prokuroras E. Pašilis pritarė tarnybinio patikrinimo išvadai ir teikimui atleisti D. Baraniūną iš prokuroro pareigų.

Dėl to, kad D. Baraniūnas vairavo neblaivus, atliekamas ikiteisminis tyrimas.

Patikrinus vairuotojo blaivumą alkotesteriu nustatyta, kad jis yra neblaivus, jam nustatytas sunkus 2,79 prom. alkoholio girtumas.

Baudžiamojo kodekso 281 str. 7 d. nustatyta, kad už vairavimą kelių transporto priemonės apsvaigus nuo alkoholio, kai jo koncentracija kraujyje viršija 1,5 promilės, asmuo baudžiamas bauda, areštu arba laisvės atėmimu iki vienerių metų.