Atleidžiami trys Apeliacinio teismo teisėjai
An­tra­die­nį par­la­men­ta­rai pri­ta­rė, kad iš par­ei­gų bū­tų at­leis­ti trys Lie­tu­vos ape­lia­ci­nio teis­mo tei­sė­jai.

Pasibaigus įgaliojimų laikui teisėjų pareigų neteks Nijolė Piškinaitė, Violeta Ražinskaitė ir Alvydas Poškus.

Visiems teisėjams suėjo 65 metai.

N. Piškinaitė Apeliacinio teismo teisėja dirba nuo 2007 metų, V. Ražinskaitė – nuo 1995 metų, A. Poškus – nuo 2012 metų.

Apeliacinio teismo teisėjus skiria ir atleidžia prezidentas Seimo pritarimu.