Atleidžiamas Lietuvos vyriausiasis archyvaras
Bai­gian­tis an­tra­jai ka­den­ci­jai, Vy­riau­sy­bė tre­čia­die­nį nu­spren­dė at­leis­ti Lie­tu­vos vy­riau­sią­jį ar­chy­va­rą Ra­mo­jų Krau­je­lį.

Jis Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybai vadovauja nuo 2001 metų.

R. Kraujelis dirbs iki gruodžio 18 dienos.

„Galbūt ne visi supranta ir reikšmę, ir svarbą, bet ta pozicija nėra paprasta ir buvo padaryta daug gerų darbų“, – Vyriausybės posėdyje sakė ministras pirmininkas Saulius Skvernelis.

„Noriu padėkoti Vyriausybės vardu“, – pridūrė premjeras ir įteikė R. Kraujeliui simbolinį rašiklį.

Kol nebus surastas naujas įstaigos vadovas, R. Kraujelio pareigas laikinai užims archyvaro tarnybos Dokumentų ir archyvų valdymo ir naudojimo skyriaus vedėja Daiva Lukšaitė.

Jai skirtas 40 proc. priedas prie atlyginimo už papildomas užduotis.

42-ų R. Kraujelis yra baigęs Vilniaus universiteto Istorijos fakultetą, Lietuvos teisės universitete yra įgijęs teisės magistro kvalifikacinį laipsnį, Vilniaus universitete apsigynė disertaciją.

Nuo 1997 metų jis dirbo Archyvų departamente.