Arvydo Vaitkaus planai gali „neišdegti“
Klai­pė­dos me­ro rin­ki­mus pra­lai­mė­ju­siam uos­to va­do­vui Ar­vy­dui Vait­kui par­eiš­kus, jog jis ža­da to­liau va­do­vau­ti uos­tui ir kar­tu dirb­ti mies­to ta­ry­bo­je, su­si­sie­ki­mo mi­nis­tras Ro­kas Ma­siu­lis ini­ci­juo­ja pla­tes­nį ty­ri­mą dėl A. Vait­kaus ir jo pa­val­di­nių ga­li­mo in­te­re­sų konf­lik­to. Tik ga­vęs ins­ti­tu­ci­jų bei uos­to val­dy­bos iš­va­das, mi­nis­tras gal­būt jau ki­tą sa­vai­tę spręs dėl A. Vait­kaus li­ki­mo pos­te.

„Dėl galimo interesų konflikto šiandien jau kreipiausi į Vyriausiąją tarnybinės etikos komisiją, taip pat į Valdymo koordinavimo centrą prie Ekonomikos ir inovacijų ministerijos, kaip jie vertina šitą situaciją iš gerosios valdymo praktikos, ir taip pat kreipiausi į uosto valdybą, kad ji įvertintų galimus interesų konfliktus, ir paprašiau jų visų skubos tvarka. Skubos tvarka dažniausiai yra 5 darbo dienos, tikiuosi, kad greitai tuos atsakymus gausiu“, – BNS pirmadienį sakė R. Masiulis.

Anot jo, uoste susiklostė situacija, kai A. Vaitkus lieka nušalintas nuo sprendimų, susijusių su uosto įmonėmis, kurių atstovai taip pat dalyvavo rinkimuose.

„Aišku, yra klausimas, kiek ilgai, efektyviai vadovas gali būti nušalintas nuo penktadalio uostos veiklos, tai viena. Antra, yra pavaldinių interesų konfliktas. Ar pavaldiniai, kurie yra tiesiogiai pavaldūs jam, ar jie gali turėti interesų konfliktą, kai spręs tų įmonių klausimą“, – sakė R. Masiulis.

S. Skvernelis: jei įstatymai nedraudžia, A. Vaitkus gali toliau vadovauti Klaipėdos uostui

„Jeigu įstatymai nedraudžia būti tarybos nariu ir dirbti valstybės įmonėje, tai gali“, – žurnalistams pirmadienį sakė Saulius Skvernelis.

„Norėčiau, kad būtumėt labai tikslūs – Arvydas Vaitkus nepriėmė paramos nė iš vieno fizinio asmens“, – sakė premjeras.

Pasak S. Skvernelio, klausimus apie tai, kokią paramą Valstiečių žaliųjų sąjunga priėmė, reikėtų adresuoti „valstiečių“ pirmininkui Ramūnui Karbauskiui.

Pastarasis pirmadienį teigė nematąs priežasčių, dėl kurių A. Vaitkus negalėtų dirbti ir Klaipėdos miesto taryboje, ir vadovauti uostui.

„Šioje situacijoje aš nematau jokio pagrindo kažkaip abejoti uosto direktoriaus Vaitkaus galimybe dirbti uoste“, – spaudos konferencijoje sakė R. Karbauskis.

Dėl A. Vaitkaus elgesio tyrimą pradėjo Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) – ji aiškinasi, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimo deklaruoti privačius interesus.

LRT sausį skelbė, kad Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos rinkiminei kampanijai 44 tūkst. eurų paaukojo tarpusavyje verslo santykiais susiję asmenys, pavyzdžiui, tarp jų – baltarusiškų trąšų karaliumi pramintas klaipėdietis verslininkas I. Udovickis ir jo sutuoktinė.

A. Vaitkus Klaipėdos uostui vadovauja nuo 2013 metų.