Arvydas Juozaitis – dar vienas kandidatas į prezidentus
Vie­nas Lie­tu­vos Per­sit­var­ky­mo Są­jū­džio pra­di­nin­kų, fi­lo­so­fas Ar­vy­das Juo­zai­tis pir­ma­die­nį pa­skel­bė da­ly­vau­sian­tis 2019 m. Lie­tu­vos pre­zi­den­to rin­ki­muo­se.

„Kandidatuosiu ir dalyvausiu Lietuvos prezidento rinkimuose“, – tiesioginės transliacijos iš Biržų pilies metu paskelbė A. Juozaitis.

Apie kandidatavimą prezidento rinkimuose paskelbęs filosofas, vienas Sąjūdžio iniciatorių Arvydas Juozaitis svarbiausiais prioritetais įvardija kalbą, šeimą, tautinį švietimą ir teisingumą.

„Iš visos širdies geidžiu, kad šiandien čia pradėtas kelias atneštų tėvynei daugiau gėrio. Pasakau visiems tiesiai, bendražygių remiamas kandidatuosiu ir dalyvausiu Lietuvos prezidento rinkimuose“, – pirmadienį spaudos konferencijoje Biržų pilyje paskelbė A. Juozaitis.

„Laisvė yra labai trapi ir ji priklauso nuo bendro gėrio, atsisakę bendro gėrio mes prarandame laisvę“, – pridūrė jis.

Spaudos konferencija buvo transliuojama Lietuvos nacionalinės M. Mažvydo bibliotekos Valstybingumo erdvėje.

Kalbėdamas apie valstybę, 62 metų A. Juozaitis teigė, kad ši turi keturis esminius atramos taškus: kalbą, šeimą, švietimą bei teisingumą.

„Pirmasis bokštas yra kalba, be jos mes nesusikalbėtume, antrasis yra šeima, trečiasis – nacionalinis tautinis švietimas, ir ketvirtasis bokštas – teisingumas. Visi šie bokštai dabar yra gerokai paardyti ir bokštų sargyboje yra tik vienas kitas žmogus“, – kalbėjo A. Juozaitis.

„Lietuvių kalba ir lietuviškoji kultūra viešajame gyvenime vis labiau tampa pamestinuke. Bet koks bandymas apginti lietuvių kalbą, jos rašybą, kurią įvedė dar Vincas Kudirka, yra išjuokiamas, šį bokštą reikia nedelsiamai sutvirtinti“, – sakė išsikelti siekiantis A. Juozaitis.

Jis pasisakė prieš globalizaciją, daugybinę pilietybę, vietoje to siūlydamas lietuvio paso idėją – toks dokumentas nurodytų prigimtinį ryšį su Lietuva ir leistų atkurti pilietybę grįžus į tėvynę.

„Visų pirma ištarčiau griežtą „ne“ globaliai Lietuvai, griežtas „ne“ daugybinei pilietybei. Valdantysis elitas yra įvedęs dvigubos pilietybės sąvoką, kas klaidina, nes kalbama apie daugybinę pilietybę. Tai sukurtų dviejų rūšių piliečius, segreguotų Lietuvą. Dvejopa pilietybė skatintų, o ne slopintų emigraciją ir galiausiai ji ištrintų paties piliečio sąvoką“, – kalbėjo pretendentas.

„Dvigubos pilietybės idėją atsverti mes siekiame lietuvio paso idėja. Lietuvio pasas išsaugo pirminį Lietuvos piliečio, lietuvio ryšį su tėvyne, kviestų grįžti į tikrąją pilietybę. Nereikia jokių gudrybių – jis būtų be išlygų įteikiamas kiekvienam lietuviui ir grąžintų pilietybę, kai tik jis grįžtų namo, be jokių klausimų“, – idėją pristatė A. Juozaitis.

A. Juozaitis Vilniaus universitete yra apgynęs filosofijos daktaro disertaciją, 1986-ųjų Monrealio olimpinių žaidynių plaukimo bronzos medalininkas. Jis buvo vienas Sąjūdžio iniciatorių, kelių kultūrinių leidinių redaktorius ir leidėjas.

2001–2003 A. Juozaitis patarinėjo tuometiniam premjerui Algirdui Brazauskui švietimo klausimais, 2004–2009 dirbo Lietuvos kultūros atašė Karaliaučiuje, 2012–2017 metais ėjo Lietuvos tautinio olimpinio komiteto viceprezidento pareigas.