Apsisprendė: naujoji politinė jėga – Laisvės partija
Pa­aiš­kė­jo nau­jos li­be­ra­lios par­ti­jos pa­va­di­ni­mas. Sei­mo na­rės Auš­ri­nės Ar­mo­nai­tės, Vil­niaus me­ro Re­mi­gi­jaus Ši­ma­šiaus ir ki­tų ini­ci­juo­ja­ma nau­ja li­be­ra­li par­ti­ja vi­di­nia­me stei­gė­jų bal­sa­vi­me iš­rin­ko par­ti­jos pa­va­di­ni­mą.

Antrajame balsavimo ture žmonės rinkosi iš dviejų variantų: „Laisvės partija“ (surinko 437 balsus) ir „Liberalų partija“ (290 balsų). Be minėtų pavadinimų, pirmajame balsavimo ture partijos steigėjai galėjo balsuoti už „Atviros Lietuvos partija“ ir „Laisvų piliečių partija“, rašoma pranešime spaudai.

Viena būsimos partijos lyderių, Seimo narė Aušrinė Armonaitė sakė, kad pagrindinė partijos vertybė yra pagarba asmens laisvei visose gyvenimo srityse, o tam reikia nuolatinių pastangų. Vienas pagrindinių partijos veikimo principų bus atvirumas, o didžiausias dėmesys politinėje darbotvarkėje bus skiriamas žmogaus teisėms, ekonominėms laisvėms ir švietimui.

„Telkiame žmones, kurie yra ištroškę teigiamų pokyčių Lietuvos gyvenime. Esame pasiruošę būti tokia jėga, kuri atlieps ne tik šios dienos, bet ir rytojaus iššūkius, bus optimistinė, nuosekli ir atvira. Labai svarbu, kad turime aiškias ideologines nuostatas ir jas ne tik deklaruosime, bet ir įgyvendinsime. Liberali ekonomika, atvirumas, pagarba kiekvienam žmogui bus pagrindiniai stulpai, ant kurių yra statoma išsami Laisvės partijos programa“, – sakė A. Armonaitė.

Partijos steigiamasis suvažiavimas numatomas birželio 1 d. Vilniuje.