Apklausa: metų žmonės – Dalia Grybauskaitė ir Donaldas Trumpas
Me­tų žmo­gu­mi lie­tu­viai lai­ko pre­zi­den­tę Da­lią Gry­baus­kai­tę, ro­do „Bal­ti­jos ty­ri­mų“ at­lik­ta apk­lau­sa, ku­rią šeš­ta­die­nį skel­bia dien­raš­tis „Lie­tu­vos ry­tas“.

Lietuvos prezidentę metų žmogumi laikė 21 proc. apklausos dalyvių.

Svarbiausias metų įvykis, 69 proc. respondentų nuomone, buvo popiežiaus Pranciškaus vizitas Lietuvoje.

Pasaulio metų žmogumi daugiausia (20,2 proc.) apklausos dalyvių įvardijo JAV prezidentą Donaldą Trumpą, pasaulio metų įvykiu – „Brexit“ (19 proc. respondentų).

Apklausa vykdyta lapkričio 9–26 dienomis.