Apklausa: JAV teigiamai vertina 74 proc., Rusiją – 42 proc. lietuvių
Iš di­džių­jų pa­sau­lio vals­ty­bių lie­tu­viai ge­riau­sios nuo­mo­nės yra apie Vo­kie­ti­ją, blo­giau­sios – apie Ru­si­ją, ro­do nau­ja Eu­ro­ba­ro­me­tro apk­lau­sa.

Tyrimo metu klausta, kaip gyventojai vertina septynias šalis – teigiamai ar neigiamai.

Vokietiją teigiamai įvertino 91 proc. lietuvių, neigiamos nuomonės buvo 6 procentai. Prancūzija sulaukė 86 proc. palankių vertinimų, Jungtinė Karalystė – 80 proc., Japonija – 79 procentų.

Jungtines Amerikos Valstijas per tyrimą palankiai įvertino 74 proc. lietuvių, neigiamai – 21 procentas.

Apie Kiniją geros nuomonės buvo 50 proc. apklausos dalyvių, neigiamos – 39 procentai.

Rusija Lietuvoje sulaukė 42 proc. teigiamų ir 54 proc. neigiamų vertinimų.

Spalio 24 – lapkričio 7 dienomis visose ES šalyse apklausta per 27 tūkst. gyventojų nuo 15 metų.

Lietuvoje apklausą atliko TNS LT, apklausta 1000 šalies gyventojų.