Andrius Kubilius turi savo versiją dėl paaukotų trijų ministrų
Vy­riau­sy­bės spren­di­mas vie­to­je vie­nos švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­trės Jur­gi­tos Pe­traus­kie­nės at­leis­ti dar du mi­nis­trus nu­ste­bi­no Sei­mo opo­zi­ci­ją. Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų frak­ci­jos Sei­me na­rys And­rius Ku­bi­lius ma­no, kad val­dan­tie­ji Vy­riau­sy­bės vi­du­je pra­dė­jo ne­pa­lan­kių ko­le­gų va­ly­mą.

Anot opozicijos seime, į ketvirtą savaitę persiritęs švietimo darbuotojų streikas sudarė gana palankias aplinkybes atsikratyti Vyriausybei dar dviem nepatogiais ministrais. Kultūros ministerijai vadovavusia Liana Ruokyte Jonsson bei Aplinkos ministru Kęstučiu Navicku.

„Kodėl atleidžia K. Navicką? Aš galiu įtarti tik viena, kad jis priešinosi Premjero sumanytam planui, kurį realizuoja jo frakcija Seime – „valstiečiai“. Jie bando neteisėtais veiksmais stabdyti kogeneracinių jėgainių statybą tiek Vilniuje, o pastaroji statoma per pora kilometrų nuo Sauliaus Skvernelio namų, tiek Kaune“, – nuomone dalijosi A. Kubilius.

L. Ruokytės Jansson atleidimas, buvusio Tėvynės sąjungos pirmininko nuomone, greičiausiai bus ne paties Premjero, o „valstiečių“ lyderio Ramūno Karbauskio sprendimas.

„Čia yra R. Karbauskio, vadovaujančio Seimo kultūros komitetui, tiesioginės atsakomybės reikalai. Kuo jam konkrečiai neįtiko ministrė L. Ruokytė Jansson – galbūt pati ministrė galės papasakoti, nes viešumoje kažko tokio ypatingo daug negirdėjome. Nei gerų, nei labai blogų dalykų. Tačiau sklinda gandai, kad bandoma realizuoti politika žiniasklaidos atžvilgiu, o ministrė su tuo nesutinka. Galbūt R. Karbauskis pasiūlė ją atleisti? Čia – daug dalykų, kurie yra nežinomi ir kuriuos patys „valstiečių“ lyderiai turėtų paaiškinti“, – sakė A. Kubilius.

Pačios J. Petrauskienės atleidimas niekam nuostabos nekelia. Esą ministrės parengta švietimo reforma iššaukė pedagogų streiką, kurio vėliau pati ministerijos vadovė nesugebėjo suvaldyti. Streikas supurtė ne tik Švietimo ir mokslo ministeriją, bet sudavė nemenką smūgį ir pasitikėjimui pačia Vyriausybe. A. Kubilius mano, kad trijų ministrų auka tik parodo, koks pažeidžiamas yra premjeras S. Skvernelis.

„Premjeras nutarė, manyčiau, labai lengvabūdiškai. Nuo nepatogios mokytojų streiko temos jis nutarė pabėgti primesdamas visuomenei kitą temą: pakeisdamas tris ministrus. Iš to galima daryti išvadą, kad mokytojai savo streiku politiškai išmušė Premjerą iš vėžių. Premjeras supranta, kad mokytojų streikas gali labai stipriai pakenkti ir jo, ir visos valstiečių partijos populiarumui“, – įsitikinęs Tėvynės sąjungos frakcijos narys.

Tačiau trijų ministrų auka, anot A. Kubiliaus gali įnešti daugiau sumaišties Vyriausybėje. Esą dabar nė vienas esamas ar būsimas ministras nesijaus saugus žinodamas, kad, kilus problemai vienoje ministerijoje, kartu gali būti atsikratoma ir valdžiai nepalankiais kitų ministerijų vadovais.

„Patys „valstiečiai“ susikūrė situaciją su streikais, su sumažintais biudžetais, su prognozėmis, kad tie streikai gali plėstis ir į kitus sektorius. Po šitokio sukrėtimo jie turėtų gerai pagalvoti. Jie yra padarę esminių strateginių klaidų ne tik su mokytojų etatinio apmokėjimo sistemos buldozeriniu įgyvendinimu. Esminė klaida buvo padaryta Finansų ministro Viliaus Šapokos, kuris buldozeriu prastūmė mokesčių reformą. Dabar matome, kad daugiau nei 300 milijonų eurų nebuvimas kitų metų biudžete labai skaudžiai atsiliepia viešajam sektoriui, tiems mokytojams, kultūrininkams, socialiniams darbuotojams, valstybės tarnautojams, kurių atlyginimai vis dar nepasiekia ikikrizinio laikotarpio. Tad klausimas, ar išsilaikys tokia valdanti dauguma, apskritai tokia valstiečių Vyriausybė – dėl to yra nemažai abejonių“, – tikino A. Kubilius.