Andrius Kubilius ir Mykolas Majauskas tyrime nedalyvaus
Sei­mo Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­to (BFK) na­riai kon­ser­va­to­riai And­rius Ku­bi­lius ir My­ko­las Ma­jaus­kas at­si­sa­ko da­ly­vau­ti ko­mi­te­to at­lie­ka­ma­me ap­lin­ky­bių, lė­mu­sių 2009–2010 me­tų kri­zę Lie­tu­vo­je, ty­ri­me. Abu par­la­men­ta­rai tre­čia­die­nį iš­ėjo iš ko­mi­te­to po­sė­džio.

„Turiu nusišalinti, nematau čia didelės prasmės šitame užsiėmime“, – komiteto, kuriam Seimas yra suteikęs laikinosios tyrimo komisijos statusą, posėdyje pareiškė A. Kubilius.

Konservatorius Mykolas Majauskas piktinosi, kad į apklausas norima kviesti komercinių bankų atstovus – ekonomistus Gitaną Nausėdą ir Nerijų Mačiulį, tačiau tarp apklausiamų asmenų nėra komiteto pirmininko Stasio Jakeliūno, kuris, anot M. Majausko, „pats aktyviai dalyvavo“ šalies finansų procesuose. Jis taip pat suabejojo, ar dėl to S. Jakeliūnas apskritai gali vadovauti parlamentiniam tyrimui.

A.Kubilius valdantiesiems siūlė stebėti G. Nausėdos reitingus ir ekonomistą į apklausą kviestis, kai šie padidės.

„Žiūrėkite į reitingus, jeigu nors vienas bus aukštai, kvieskite kokius nors 10 kartų, jeigu biški nukris, galit ramiau“, – pasiūlė A. Kubilius.

„Rekomenduoju jums rekomenduoti Nausėdai nekandidatuoti“, – atsakė S. Jakeliūnas išeinantiems iš posėdžio parlamentarams.

Prieš tai dar M. Majauskas reikalavo, kad komitetas arba jo vadovas viešai garantuotų, jog parlamentinis tyrimas nesikiš „į prezidentines kampanijas ir nedarys joms tiesioginės ar netiesioginės įtakos“.

„Reikia labai aiškaus paneigimo, aiškios linijos, kad tai, kas vyksta, nėra susijęs su prezidentine kampanija“, – sakė M. Majauskas.

Pasak S. Jakeliūno, jeigu kai kurie į apklausas ketinami kviesti asmenys, dalyvavę šalies finansų procesuose, yra galimi kandidatai į prezidentus, „jų teisė yra kandidatuoti arba nekandidatuoti“.

„Mano tikslas nėra ką nors daryti, kad (jų) įvaizdis ar galimybės kandidatuoti vienaip ar kitaip pasikeistų“, – teigė S. Jakeliūnas.

Komitetui svarstant dėl apklausų dalyvių, nutarta kviestis ne tik komercinių bankų ekonomistus, bet ir jų vadovus. To pareikalavo socialdemokratė Rasa Budbergytė.

Į apklausas turės ateiti buvę premjerai A. Kubilius ir Gediminas Kirkilas, finansų ministrai Rimantas Šadžius ir Ingrida Šimonytė, Lietuvos banko, įmonės „Būsto paskolų draudimas“ vadovai.

Į komitetą apklausai teks ateiti ir nuo birželio Valstybės kontrolieriaus pavaduotoju dirbančiam Audriui Misevičiui. Jis 1996–2013 metais buvo Lietuvos banko valdybos pirmininko pavaduotojas.

Biudžeto ir finansų komitetą Seimas pavasarį įpareigojo ištirti, kaip ankstesnės vyriausybės tvarkė šalies finansus nuo 2005 metų. Komitetas analizuos dešiniųjų ir kairiųjų politinių jėgų, buvusių valdžioje nuo 2005 metų, veiklą valdant šalies finansus. Tyrimą planuojama baigti iki 2019 metų balandžio 15 dieną.