Aiškinsis, kaip skaidrinti teismų veiklą
Tei­sė­jai, Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos (STT) par­ei­gū­nai, Vy­riau­sio­sios tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­jos (VTEK), Pre­zi­den­tū­ros at­sto­vai kar­tu aiš­kin­sis, kaip skaid­rin­ti teis­mų veik­lą.

Teisėjų taryba penktadienį sudarė darbo grupę, kuri turės parengti įvairius siūlymus – neatmetama, kad bus teikiamos ir įstatymų pataisos.

„Aktualijos privertė pažvelgti į teismų sistemoje egzistuojančias problemas kitu kampu. Nutarėme išsiaiškinti, ar mūsų požiūris į korupcijos prevenciją yra teisingas, ar egzistuoja žmogiškojo faktoriaus problemos, ar reikėtų taisyti kokius nors teisės aktus, griežtinti korupcinę aplinką teismuose“, – žurnalistams sakė Teisėjų tarybos pirmininko pavaduotojas Ramūnas Gadliauskas.

Anot jo, darbo grupė į problemą sieks pažvelgti plačiau, kad „korupcijai nepakanti aplinka“ apimtų ne tik pačius teisėjus, bet ir visus teismų darbuotojus.

Grupėje dirbs penki teisėjai iš Lietuvos Aukščiausiojo, Lietuvos vyriausiojo administracinio, Lietuvos apeliacinio, Kauno apygardos, Vilniaus apylinkės teismų, Nacionalinės teismų administracijos, tai pat STT, VTEK, Prezidentūros atstovai. Jai vadovaus Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininkas Aurelius Gutauskas.

STT direktorius Žydrūnas Bartkus sakė, kad tarnyba neturi sąrašo problemų, kurios yra teismuose, bet teikia siūlymus, kaip tas problemas ar „korupcijos apraiškų rizikas“ identifikuoti.

Anot jo, bus vertinama, kaip veikia bylų skirstymo procedūros, technologiniai sprendimai, žmogiškasis faktorius.

„Turėtumėme dirbti visomis trimis kryptimis. Ne kartą viešoje erdvėje nuskambėjusi bylų skirstymo sistema, kiek ji yra rizikinga korupciniu požiūriu. Kalbama apie tai, kad neturėtų būti siekis, kad sistema turėtų pakeisti žmogų, ji turėtų padėti žmogui (...) kad rizika, jog žmogus, pasinaudodamas šia sistema gali padaryti korupcinį nusikaltimą, būtų kiek įmanoma mažesnė“, – kalbėjo jis.

„Tikslas – nustatyti egzistuojančias rizikas ir pašalinti jas, iki kol jos peraugs į korupciją“, – sakė STT vadovas.

VTEK vadovas Edmundas Sakalauskas įsitikinęs, kad VTEK galėtų prisidėti prie darbo grupės informaciniais, technologiniais ir metodiniais resursais.

„Tikrai norėtųsi, kad sustiprėtų atsparumo korupcijai aplinka būtent teismuose. 2018 metais mes turėjome tik du teisėjus, kuriems nustatyti privačių interesų deklaravimo pažeidimai, šiemet – vieną. Tad negalėčiau sakyti, kad yra bloga situacija teismuose. Bet reikia ieškoti visų resursų, priemonių, kaip dar labiau sustiprinti antikorupcinę aplinką teismuose. Mes jos ieškosime, bandysime naujus, technologinius priėjimus“, – sakė jis.

Teisėsauga atlieka ikiteisminį tyrimą dėl galimo teisėjų kyšininkavimo, byloje tarp 45 įtariamųjų – aštuoni teisėjai ir šeši advokatai, taip pat Druskininkų meras Ričardas Malinauskas ir jo patarėjas Aivaras Kadziauskas. Teisėjų įgaliojimai sustabdyti, kol vyksta tyrimas. Kai kurie jų yra paneigę jiems reiškiamus įtarimus dėl kyšininkavimo ar piktnaudžiavimo.

Anot teisėsaugos, įtariama, kad teisėjams už palankius sprendimus mokėtų kyšių suma galėjo siekti nuo 1 tūkst. iki 100 tūkst. eurų.