Airijoje mirtinai subadyta jauna lietuvė motina
An­tra­die­nį Ai­ri­ją ir vi­są Bri­ta­ni­jos lie­tu­vių bend­ruo­me­nę su­krė­tė šiur­pus nu­si­kal­ti­mas. Vi­du­ry die­nos gat­vė­je su­ba­dy­ta jau­na dvie­jų vai­kų mo­ti­na lie­tu­vė. Ne­tru­kus pa­aiš­kė­jo, kad tai – 31-erių Ing­ri­da Ma­čio­kai­tė.

I. Mačiokaitė buvo užpulta priešais Bridgewater Mews daugiabutį, Dundalk mieste. Antradienį, 14:45 val. lietuvė rasta su daugybinėmis galvos, kojų ir krūtinės žaizdomis.

Netrukus nuo sužalojimų I. Mačiokaitė mirė ligoninėje.

Jauna moteris su vaikais Dundalke gyveno ilgiau nei aštuonerius metus ir buvo puikia pažįstama vietos bendruomenėje.

I. Mačiokaitė augino šešerių dukrele ir vos vienerių sulaukusį kūdikį.

Pastaruoju metu lietuvė dirbo vietinėje kavinėje. Draugai pasakojo, kad anksčiau moteris yra dirbusi „Fitzpatrick's“ bare bei restorane Jenkinstowne, Co. Louthe.

Vietinė spauda praneša, kad daugiabutyje, prie kurio Ingrida buvo nudurta, gyveno daug lietuvių.

Netrukus po incidento policija suėmė 48-erių lietuvį, kuris šiuo metu vis dar yra apklausiamas pareigūnų.

Neoficialiais duomenimis, I. Mačiokaitė vyrą pažinojo. Jis buvo jos šešerių metų dukters tėvas. Pora nebuvo susituokusi. Vyras, neva, turėjo kitą šeimą.

Airijos policija prašo liudininkų pagalbos. Jei antradienį tapote incidento Linenhall gatvėje tarp 14:30 ir 14:45 val. liudininku ar turite kitos svarbios informacijos, pareigūnai prašo nedelsiant susisiekti numeriu 042–9388400 arba anonimiškai 1 800 666 111.