Agnės Širinskienės komisijos darbas gali būti pratęstas
Sei­mas lin­kęs pri­tar­ti „vals­tie­tės“ Ag­nės Ši­rins­kie­nės va­do­vau­ja­mos Sei­mo lai­ki­no­sios ko­mi­si­jos dėl ga­li­mo ne­tei­sė­to po­vei­kio po­li­ti­niams pro­ce­sams dar­bo pra­tę­si­mui.

Šiuo metu iki gegužės 1 dienos darbą įpareigota baigti komisija nori pratęsimo iki gruodžio 15 dienos.

Už tai po pateikimo antradienį balsavo 51 Seimo narys, 32 buvo „prieš“ ir trys susilaikė. Komisijos darbo pratęsimą palaikė valdantieji „valstiečiai“ ir socialdarbiečiai. Dar liko du balsavimai nutarimui priimti.

„Komisija susidūrė su visa eile trikdžių, pradedant tuo, kad negalėjome ir dar negalime gauti įvairių tarybų dokumentų, kurie susiję su anksčiau Seimo atliktais tyrimais, motyvuojant, kad Seimo kontrolieriai atlieka įvairius patikrinimus. Susidūrėme ir su tam tikrais sunkumais bendraujant ir su valstybinėmis įmonėmis“, – sakė projektą pristačiusi A. Širinskienė.

„Būtent dėl to, kad buvo tam tikrų trikdžių komisijos veikloje, kurie iš esmės nuo komisijos valios nebuvo priklausomi, mes ir prašome kaip komisija mūsų darbą pratęsti iki gruodžio 15 dienos“, – teigė pirmininkė.

Seimas šiuo metu svarsto pataisas, kurios leistų drausminti laikinąsias Seimo komisijas ingnoruojančius asmenis. Pataisos numato baudas už neatvykimą į laikinosios Seimo tyrimo komisijos posėdį ar atsisakymą teikti medžiagą.

Minimos pataisos buvo registruotos dar pernai, tačiau į darbotvarkę įtrauktos, kai „valstietės“ A. Širinskienės vadovaujama komisija nesulaukė į posėdį pakviestos konservatorių vadovo Gabrieliaus Landsbergio sutuoktinės Austėjos Landsbergienės.

Privačių mokyklų ir darželių tinklą turinčią A. Landsbergienę Seimo komisija norėjo apklausti dėl naujo mokyklos pastato statybų.

Karalienės Mortos mokykla reaguodama į kvietimą paskelbė pranešimą, kad mokykla politikoje nedalyvauja, o visus klausimus dėl naujo pastato statybos komisijai jau atsakė tai finansuosiantis fondas.