Agnė Širinskienė: Seime kapų ramybė ne tik tarp sesijų
Kon­ser­va­to­rių ly­de­riui Gab­rie­liui Lands­ber­giui už­si­mi­nus, kad tarp se­si­jų Sei­mas pri­me­na ka­pi­nes, val­dan­čių­jų „vals­tie­čių“ at­sto­vė Ag­nė Ši­rins­kie­nė ne­tru­ko at­kirs­ti, kad ir per se­si­jas va­ka­ri­nių po­sė­džių pa­bai­go­je kon­ser­va­to­rių vie­tos sa­lė­je ne­re­tai bū­na tuš­čios.

„Žinių radijo“ laidoje „Opozicija“ šiandien dalyvavęs Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų partijos pirmininkas Gabrielius Landsbergis teigė, kad ir vasaros karštymečiu neturi laiko poilsiui, tuo metu Seime dirbančių parlamentarų beveik nėra. „Pajuokaujame, kad Seimas tarp sesijų dažnu atveju būna kapines primenanti vieta. Trūksta tik šieno kupetų, besivoliojančių koridoriais, ir tai primintų arba kapines, arba laukinius Vakarus“, – ironizavo politikas. Jo nuomone, nusprendus nepratęsti pavasario sesijos, jos pabaiga buvo tikra tragedija, nes „valstiečiai“ skubino visų planuotų įstatymų priėmimą. „Nepritariu parlamentarų darbo aprašymui Darbo kodekse. Nėra taip daroma demokratiškose Vakarų valstybėse. Parlamentaras turi dirbti tiek, kiek reikia“, – aiškino jis. G. Landsbergio nuomone, vasara – nėra parlamentarų atostogų laikas.

„Kapinių ekspertui Gabrieliui pirmiausia reikėtų atsiminti, kaip atrodo jo paties frakcija per vakarinius plenarinius posėdžius, kurių lankymas – Seimo nario pareiga“, – socialiniame tinkle Facebook tokius konservatoriaus žodžius pakomentavo A. Širinskienė. Pasak jos, panašu, „kad vasaros karštis ištrynė prisiminimus“, todėl „atminčiai atgaivinti“ ji pridėjo kelias plenarinių posėdžių salės nuotraukas, kuriose konservatorių vietos tuščios. „Ir tai – ne išimtiniai atvejai, o nuolatinė tendencija“, – pastebi A. Širinskienė.