Agnė Širinskienė ėmėsi skaičiuoti Landsbergių turtus
Val­dan­čių­jų „vals­tie­čių“ at­sto­vė Sei­mo na­rė Ag­nė Ši­rins­kie­nė pra­šo vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­jų iš­siaiš­kin­ti, iš kur opo­zi­ci­nių kon­ser­va­to­rių ly­de­rio Gab­rie­liaus Lands­ber­gio šei­ma tu­rė­jo 750 tūkst. eu­rų in­ves­tuo­ti į fon­dą „SEB Mo­dern Growth Fund“.

Pats G. Landsbergis teigia, kad 750 tūkst. eurų jo šeima turi iš sutuoktinės verslo dividendų.

„Valstiečių“ frakcijos pranešime rašoma, kad A. Širinskienė dėl G. Landsbergio sandorių kreipėsi į Valstybinę mokesčių inspekciją (VMI) ir Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnybą (FNTT).

„Manau, kad konservatorių lyderis G. Landsbergis turėtų visuomenei ir kompetentingoms institucijoms paaiškinti, kokiomis lėšomis jis šių metų gegužės 16 dieną įsigijo investicinio fondo „SEB Modern Growth Fund“ vertybinių popierių už 750 tūkst. eurų“, – pranešime cituojama A. Širinskienė.

VMI ir FNTT adresuotame jos kreipimesi nurodoma, kad pagal konservatorių lyderio ir jo sutuoktinės praėjusių metų turto deklaraciją matyti, kad 2018 metų pradžioje šeima negalėjo būti sukaupusi tokios sumos, kokia būtų reikalinga apmokėti „SEB Modern Growth Fund“ vertybinių popierių įsigijimą.

Tėvynės sąjungos – Lietuvos krikščionių demokratų pirmininkas G. Landsbergis BNS teigė, kad 750 tūkst. eurų investicijoms gauti iš sutuoktinės Austėjos Landsbergienės verslo daug metų kauptų dividendų.

Konservatorių lyderis yra deklaravęs, kad jo žmona turi akcijų trijose uždarosiose akcinėse bendrovėse Lietuvoje – „Vaikystės sodas“, „Krajama“ ir „Karalienės Mortos mokykla“.

Interesų deklaracijoje jis taip pat yra deklaravęs dešimt sandorių, susijusių su vertybinių popierių pirkimu ar pardavimu, įskaitant 750 tūkst. eurų siekiančias investicijas į „SEB Modern Growth Fund“.

„Ryšiai su verslu deklaruoti, o gautos pajamos bus deklaruotos iki kitų metų gegužės pirmosios – taip, kaip reikalauja įstatymas“, – sakė G. Landsbergis.

„Tuo pačiu norėčiau paraginti Agnę ne tik seilę varvinti ir akutėmis žibinti į Ramūną (Karbauskį – BNS), bet ir jam padėti deklaruoti jo pajamas ir išlaidas, dėl ko VTEK ne vieną kartą yra pripažinusi Ramūną pažeidusiu įstatymą“, – pridūrė jis.

A. Širinskienė taip pat įtaria G. Landsbergį nuslėpus turimas akcijas, nes turto deklaracijoje jos atsispindi, o viešųjų ir privačių interesų deklaracijoje – ne.

Konservatorių partijos pirmininkas tvirtina, kad turto deklaracijoje už 2017 metus yra nurodytos prieš daug metų pirktos dabar jau bankrutavusio Ūkio banko akcijos.

G. Landsbergio turto deklaracijoje rašoma, kad jis turi akcijų už 141 eurą.

„Šiuo metu mano akcijų sąskaitoje vis dar yra bankrutavusio Ūkio banko akcijų, jų nurodoma vertė 141 euras. Tiek akcijos įgytos, tiek minimas ūkio subjektas bankrutavo prieš man tampant viešu politiniu asmeniu“, – sakė politikas.

A. Širinskienė dėl konservatorių lyderio nedeklaruotų akcijų kreipėsi į Vyriausiąją tarnybinės etikos komisiją.