Administraciniu vėzdu – prieš apgavystes internete
Sie­kiant su­da­ry­ti są­ly­gas už­ti­krin­ti veiks­min­ges­nę var­to­to­jų in­te­re­sų ap­sau­gą, Vals­ty­bi­nės var­to­to­jų tei­sių ap­sau­gos tar­ny­bos (VVTAT) ga­lios bus ge­ro­kai iš­plės­tos.

Šios tarnybos specialistai galės organizuoti vartotojų nuomonių, elgsenos, prekių ir paslaugų kainų bei kitus tyrimus.Taip pat atlikti prekių ir paslaugų kontrolinius pirkimus bei inicijuoti pardavėjų ir paslaugų teikėjų interneto svetainių, kuriose šiurkščiai ir sistemingai pažeidžiami vartotojų apsaugos reikalavimai, blokavimą. Už vartotojų apsaugos reikalavimų pažeidimus pardavėjams, paslaugų teikėjams bus skiriamos ir trigubai didesnės baudos.

Esą taip būtų garantuojama adekvati pardavėjų ir paslaugų teikėjų atsakomybė už teisės aktų, nustatančių vartotojų teisių apsaugą, pažeidimus, taip pat užtikrinama, kad sankcijos būtų proporcingos, veiksmingos ir atgrasančios.

Terpė apgaudinėti

Teisingumo ministerijos (TM) parengtame Vartotojų teisių apsaugos įstatymo pataisų aiškinamajame rašte pabrėžiama, kad apie 30 proc. VVTAT gaunamų vartotojų prašymų yra dėl nuotoliniu būdu, dažniausiai internetu, įsigytų prekių ar paslaugų. Vartotojai kreipiasi dėl nepristatytų prekių ar nesuteiktų paslaugų ir už jas iš anksto sumokėtų pinigų grąžinimo. Dalis vartotojų kreipiasi dėl tų pačių komercinės veiklos subjektų sutartinių prievolių nevykdymo.

Elvinas Jankevičius: „Padidinus sankcijas, sumažės vartotojų teisių reikalavimų pažeidimų.“

VVTAT, siekdama apginti vartotojų viešąjį interesą ir išvengti vartotojams daromos žalos elektroninėje erdvėje, skiria pažeidėjams baudas. Tačiau esama praktika esą rodo, kad sankcijų dydis nėra atgrasantis, ir pardavėjai ar paslaugų teikėjai toliau pažeidinėja teisės aktų reikalavimus – pavyzdžiui, 2017–2018 metais dėl vienos bendrovės veiksmų gauta per 100 vartotojų pranešimų.

Elvinas Jankevičius. / BNS nuotrauka

VVTAT nuolat sulaukia vartotojų pranešimų apie interneto svetainėse siūlomas įsigyti kosmetikos prekes, maisto papildus ir kitus produktus, kurių aprašymuose nurodomos gydomosios savybės, nors produktas nėra vaistinis preparatas ar medicinos priemonė. Dažnai patikrinus interneto svetainę nustatoma, jog domenas priklauso trečiosiose valstybėse – Jungtiniuose Arabų Emyratuose, Jungtinėse Amerikos Valstijose, Panamoje, Kinijoje registruotai įmonei, nors jų vykdoma veikla iš esmės orientuota tik į Lietuvos vartotojus – informacija teikiama lietuvių kalba.

„Siekdami apsaugoti vartotojus nuo nesąžiningų pardavėjų ir paslaugų teikėjų bei operatyviai užkirsti kelią pardavėjų, paslaugų teikėjų neteisėtai veiklai elektroninėje erdvėje, siūlome VVTAT suteikti įgaliojimus duoti privalomus nurodymus elektroninės informacijos prieglobos paslaugų teikėjams pašalinti jų saugomą informaciją ir privalomus nurodymus tinklo paslaugų teikėjams panaikinti galimybę pasiekti informaciją viešųjų ryšių tinkle“, – teigė teisingumo ministras Elvinas Jankevičius.

Agnė Širinskienė: „Yra tikimybė, kad Vartotojų teisių apsaugos įstatymo pataisos įsigalios nuo rugsėjo 1 dienos.“

Anot jo, šiuo metu tokiomis pat teisėmis savo veikloje efektyviai naudojasi Lošimų priežiūros, Ryšių reguliavimo tarnybos, Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas, Lietuvos bankas, Lietuvos radijo ir televizijos komisija. Teisę riboti prieigą prie interneto tinklalapių savo priežiūros veikloje turi daugelis vartotojų teisių apsaugą įgyvendinančių institucijų Europos Sąjungos valstybėse narėse. Nuo 2020-ųjų sausio 17 dienos šią teisę pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą privalės turėti visos kompetentingos institucijos, nagrinėsiančios vartotojų teisių pažeidimus.

Griežtesnės baudos

Seime registruotose Vartotojų teisių apsaugos įstatymo pataisose numatyta, kad svetainių blokavimas bus galimas tik teismo sprendimu. Taip pat numatoma, kad VVTAT galės taikyti už vartotojų teisių pažeidimus kur kas didesnes administracines baudas.

Teisingumo ministro aiškinimu, Vartotojų teisių apsaugos įstatyme nustatyti baudų dydžiai nėra pakankamai veiksmingi ir atgrasantys. Nemažai komercinės veiklos subjektų, kuriems paskirtos baudos už teisės aktų, reglamentuojančių vartotojų teisių apsaugą, pažeidimus, dažnai pakartotinai pažeidžia šiuos reikalavimus.

Zita Čeponytė: „Vartotojų teisių apsaugos įstatymo pataisos yra būtinos, nes tai viena aktualiausių šių dienų problemų.“

Pagal Vartotojų teisių apsaugos įstatymą VVTAT už vartotojų apsaugos reikalavimų pažeidimus pardavėjams, paslaugų teikėjams šiuo metu gali skirti nuo 144 iki 1448 eurų baudas. Siūloma, kad baudos siektų nuo 500 iki 5 tūkst. eurų. Už informacijos, reikalingos tyrimui atlikti, nepateikimą VVTAT, neteisingos ar ne visos informacijos pateikimą, vengimą VVTAT reikalavimu atvykti ir pateikti paaiškinimus dabar gali būti skiriama bauda tik iki 289 eurų. Siūloma ją diferencijuoti – už informacijos, reikalingos tyrimui atlikti, nepateikimą, taip pat neteisingos ar ne visos informacijos pateikimą baudą didinti iki 5 tūkst. eurų, o už vengimą VVTAT reikalavimu atvykti ir pateikti paaiškinimus – iki 2 tūkst. eurų. „Padidinus sankcijas, sumažės vartotojų teisių reikalavimų pažeidimų“, – įsitikinęs E. Jankevičius.

Žada skubinti

Seimo Teisės ir teisėtvarkos komiteto (TTK) pirmininkė Agnė Širinskienė teigė, kad yra tikimybė, jog Vartotojų teisių apsaugos įstatymo pataisos bus priimtos dar balandį, o įsigalios nuo rugsėjo 1 dienos.

Dokumentą svarstant Seimo TTK dalyvavęs vilnietis Povilas Pinelis nebuvo toks optimistas. Jo teigimu, pataisos stumiamos „buldozeriu“. „ Be to, jose nenumatyta, kaip bus atlyginta verslui tais atvejais, kai paaiškės, kad interneto svetainės buvo užblokuotos nepagrįstai“, – pažymėjo jis. Esą taip pat neaiškūs kriterijai, pagal kuriuos bus sprendžiama blokuoti svetaines.

Agnė Širinskienė / BNS nuotrauka

Lietuvos vartotojų instituto prezidentė Zita Čeponytė „Lietuvos žinioms“ teigė, kad Seimą pasiekusios Vartotojų teisių apsaugos įstatymo pataisos yra būtinos, nes tai viena aktualiausių šių dienų problemų.

„Tiek klaidinanti reklama, tiek nesąžininga komercinė veikla kelia vartotojų pasipiktinimą. Jie dėl to patiria sunkumų, nukenčia materialiai. Šiuo metu priežiūros funkcijos išskaidytos, ir vartotojams, norintiems apginti savo teises, kyla daug nepatogumų“, – tikino Z. Čeponytė.

Zita Čeponytė. / BNS nuotrauka

Pasak jos, būtina VVTAT suteikti galimybę inicijuoti pardavėjų ir paslaugų teikėjų interneto svetainių, kuriose šiurkščiai ir sistemingai pažeidžiami vartotojų apsaugos reikalavimai, blokavimą. Ne tik dėl nuo kitų metų įsigaliosiančio naujo ES reglamento, bet ir dėl patiriamų sunkumų apsiperkant kitų šalių interneto svetainėse.