A. Tapinas metė pirštinę S. Skverneliui. Ar premjeras viešai atsiprašys?
Ket­vir­ta­die­nio va­ka­rą And­rius Ta­pi­nas „Lais­vės TV ka­na­le“ vie­šai krei­pė­si į ša­lies prem­je­rą Sau­lių Skver­ne­lį, pra­šy­da­mas pa­neig­ti gruo­dį iš­sa­ky­tus kal­ti­ni­mus, už ku­riuos žur­na­lis­tui grės­tų net ir lais­vės at­ėmi­mo baus­mė. A.Ta­pi­nas lau­kia vie­šo S. Skver­ne­lio at­sip­ra­šy­mo. 

„Man metus tenka pradėti nuo šio ne paties maloniausio veiksmo – viešo kreipimosi į Lietuvos Respublikos Ministrą Pirmininką Saulių Skvernelį“, – laidą pradėjo A. Tapinas.

Nesantaika tarp premjero ir žurnalisto įsiplieskė praėjusių metų gruodžio 6 dieną, kai S. Skvernelis susitikime su Seimo Liberalų frakcija pareiškė, jog A. Tapino organizuojamas masinis protestas yra chaosas, kurio tikslas – pakeisti šalyje teisėtai išrinktą valdžią. Tą pačią dieną Seimo posėdyje premjeras patvirtino, jog dėl A. Tapino veiksmų kreipsis į specialiąsias tarnybas, nes yra abejonių, ar nėra sąsajų su Rusijos specialiomis tarnybomis.

„Jūs mane apkaltinote nusikaltimo Lietuvos valstybės nepriklausomybei, teritorijos vientisumui ir konstitucinei santvarkai padarymu“, – į S. Skvernelį kreipėsi A. Tapinas. – „LR baudžiamojo kodekso 114 straipsnyje (Valstybės perversmas) yra nurodyta, kad tas, kas organizavo ar dalyvavo sąmoksle valstybės perversmui įvykdyti arba dalyvavo perversme, baudžiamas laisvės atėmimu nuo ketverių iki dvidešimties metų“.

Ir pridūrė „Iki šios dienos jūs nepateikėte nė vieno tai įrodančio fakto. Nė vieno“.

Taip pat A. Tapinas teigia, jog premjeras pažėrė kaltinimų, esą žurnalistinę veiklą jis iškeitęs į politiką. Kadangi žurnalisto profesinė veikla nesuderinama su dalyvavimu politinių partijų veikloje, toks elgesys būtų laikomas Visuomenės informavimo įstatymo pažeidimu.

Žurnalisto tikinimu, po premjero mestų kaltinimų „Laisvės TV“ sekėjų skaičius „YouTube“ platformoje pastebimai sumažėjo. Kanalas neteko 15 tūkst. žiūrovų.

„Kodėl aš turiu įrodinėti, kad nesu kupranugaris, nes taip nusprendė aukštas pareigas užimantis valstybės pareigūnas?... Jūs, kaip viešasis asmuo, pasirinkdamas politiko kelią negalite tikėtis, kad Jūsų politine veikla nebus domimasi ir nebus kritikuojama“, – pabrėžia žurnalistas. – „Aš noriu tikėti, kad per pastaruosius metus visuomenine ir švietėjiška veikla bent šiek tiek prisidėjau prie viešojo intereso gynimo ir pilietinės visuomenės kūrimo. Už šiuos darbus valstybė pagerbė mane apdovanojimu – ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ Riterio kryžiumi. Premjere, ar jūs prieš kalbėdamas pagalvojote, kaip turi jaustis žmogus, per visas žiniasklaidos priemones kaltinamas labai sunkiu nusikaltimu prieš savo valstybę?“, – piktinasi „Laisvės TV“ įkūrėjas.

Žurnalistas reikalauja per dvi savaites premjero viešai Vyriausybės bei Seimo elektroninėse svetainėje paneigti apie jį paskleistą tikrovės neatitinkančią, garbę ir orumą žeminančią informaciją bei atsiprašyti.

„Nepaskelbus aukščiau nurodyto paneigimo ir atsiprašymo, būsiu priverstas kreiptis į LR generalinį prokurorą dėl ikiteisminio tyrimo dėl tikrovės neatitinkančių, mano garbę ir orumą žeminančių žinių paskleidimo bei dėl persekiojimo už kritiką“, – laidą grasinimu baigė A. Tapinas.