4 skundai dėl adatų maisto produktuose
Šią sa­vai­tę pir­kė­jai Lie­tu­vo­je skun­dė­si dėl ras­tų ada­tų mais­to pro­duk­tuo­se. Trys ada­tos ras­tos ba­na­nuo­se, vie­na – at­vė­sin­to­je mė­so­je. 4 skun­dus ga­vu­si Vals­ty­bi­nė mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­ba (VMVT) ma­no, jog pro­duk­tai bu­vo su­ga­din­ti pre­ky­bos cen­truo­se ar san­dė­liuo­se. 

„Tokie piktybiniai atvejai nustatyti keliuose skirtinguose prekybos centruose, piktavalių taikiniu tapo bananai. Šie vaisiai atvežti iš skirtingų įmonių ir tiekiami kelių importuotojų, tad įtariame, kad jie gali būti sugadinami prekybos centrų prekybos salėse arba sandėliuose“, – pranešime sakė tarnybos direktorius Darius Remeika.

Tarnyba ragina prekybininkus stiprinti kontrolę, ypač daržovių skyriuose, stebėti, kas vyksta prekybos salėse, o į tyrimą įtraukti ir teisėsaugos ar apsaugos pareigūnus.

Vienas bananas su adata pirktas prekybos centre „Lidl“ Šiauliuose, antrasis – Kauno „Iki“ ir trečiasis – Marijampolės „Maximoje“.