3 politikai gavo TS-LKD vado kvietimus dalyvauti partijos rinkimuose
3 po­li­ti­kai šian­dien ga­vo kvie­ti­mą iš Tė­vy­nės Są­jun­gos – Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų (TS-LKD) pir­mi­nin­ko Gab­rie­liaus Lands­ber­gio da­ly­vau­ti par­ti­jos rin­ki­muo­se, ku­rių me­tu bus su­teik­ta par­ti­jos par­ama kan­di­da­tui Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Pre­zi­den­to rin­ki­muo­se.

Laiškus gavo 3 politikai, kandidatais į prezidentus pasiskelbusius Gitanas Nausėda ir Vygaudas Ušackas ir Seimo TS-LKD frakcijos narė Ingrida Šimonytė, rašo delfi.lt.

„TS-LKD skyriai pasiūlė jūsų kandidatūrą dalyvauti mūsų partijos rinkimuose, kurių metu suteiksime savo paramą kandidatui Lietuvos Respublikos Prezidento rinkimuose (...) TS-LKD Prezidiumo vardu kreipiuosi į jus klausdamas: ar sutinkate dalyvauti TS-LKD rinkimuose, kurių metu suteiksime savo paramą kandidatui Lietuvos Respublikos Prezidento rinkimuose?“, – rašoma G. Landsbergio laiške, kurį cituoja delfi.lt.

Vakar Seimo narė Ingrida Šimonytė teigė, jog yra apsisprendusi dėl dalyvavimo prezidento rinkimuose, tačiau laukia partijos pirmininko kvietimo: „Esu apsisprendusi, tačiau dar yra vienas kitas man svarbus dalykas, atsakymo nesu parašiusi, tačiau dar nesu ir gavusi partijos pirmininko laiško,“ – vakar tiesioginiame eteryje sakė I. Šimonytė.

LŽ rašė, jog TS-LKD skyrių partijos susirinkimuose dalyvauti pirminiuose Prezidento rinkimuose buvo iškelti šie kandidatai: Ingrida Šimonytė (37 iškėlimai), Žygimantas Pavilionis (34), Gitanas Nausėda (28), Vygaudas Ušackas (27), Rasa Juknevičienė (8), Audronius Ažubalis (7), Laima Andrikienė (6), Andrius Kubilius (5), Irena Degutienė (3), Liudas Mažylis (2), Rimantas Jonas Dagys (1), Arvydas Anušauskas (1). Parlamentaras, buvęs diplomatas konservatorius Žygimantas Pavilionis paskelbė nedalyvausiantis pirminiuose TS-LKD prezidento rinkimuose.

TS-LKD prezidiumas rugsėjo 26 dieną ruošiasi tvirtinti galutinį sąrašą kandidatų, dalyvausiančių atviruose partijos rinkimuose. Šiuose rinkimuose balsuoti galės ne tik TS-LKD partijos nariai, bet ir iš anksto atrinkti partijos šalininkai.