2009-ųjų metų krizės tyrime liudys Ingrida Šimonytė
2009 me­tų eko­no­mi­nės kri­zės prie­žas­tis ana­li­zuo­jan­tis Sei­mo Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­tas šią sa­vai­tę apk­laus bu­vu­sią fi­nan­sų mi­nis­trę, Sei­mo na­rę Ing­ri­dą Ši­mo­ny­tę.

„Valstiečių“ deleguotas komiteto vadovas Stasys Jakeliūnas BNS teigė, kad I. Šimonytės bus prašoma prisiminti, kaip ji būsimą krizę matė 2007 metais, taip pat įvertinti institucijų ir valdžios atstovų elgesį bandant ją suvaldyti.

„Ar tie mechanizmai ekonomikos krizės ir konkrečiai kreditų krizės reiškiniai jai buvo žinomi, suprantami iš anksčiau, ar buvo netikėtas tas ekonomikos nuosmukis, kuris galų gale pasiekė 15 proc. O tada visi tie veiksmai, scenarijai, rengimasis padariniams – tiek biudžeto netektims, bedarbystei – ar irgi netikėti buvo, kaip teigė kai kurie ankstesni liudytojai“, – sakė S. Jakeliūnas.

Pasak jo, I. Šimonytės bus teiraujamasi, kaip ji planavo krizę valdyti, tapusi ministre: „Tada galutiniai parašai buvo jos, tai kokiomis prognozėmis ir jas dariusiais žmonėmis ji rėmėsi, kaip buvo priiminėjami sprendimai, ar buvo diskusijos, ar ji formuodavo užduotis“.

„Norime išgirsti I. Šimonytės nuomonę dėl sprendimų, susijusių su griežtesne bankų priežiūra, kurie buvo priimti tik 2011 metais. Tegu pasako savo nuomonę, ar jie nebuvo pavėluoti?“, – sakė S. Jakeliūnas.

I. Šimonytė 2004 metų gegužę tapo Finansų ministerijos sekretore, vėliau – viceministre, o nuo 2009 metų liepos – ministre. Ji yra konservatorių keliama kandidatė į prezidento postą 2019 metų rinkimuose.

Seimas pavasarį įpareigojo komitetą ištirti, kaip ankstesnės vyriausybės tvarkė šalies finansus nuo 2005 metų. Komitetas analizuoja dešiniųjų ir kairiųjų politinių jėgų veiklą valdant šalies finansus. Tyrimą planuojama baigti iki 2019 metų balandžio 15 dienos.