„Žaliųjų“ pirmininkas nemano, kad naujieji ministrai bus politikai
Po prem­je­ro Sau­liaus Skver­ne­lio spren­di­mo at­sta­ty­din­ti švie­ti­mo, kul­tū­ros ir ap­lin­kos mi­nis­trus, val­dan­čio­sios Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos pir­mi­nin­kas Ra­mū­nas Kar­baus­kis sa­ko abe­jo­jan­tis, ar nau­jų mi­nis­trų bus ieš­ko­ma tarp Sei­mo na­rių.

„Tuo labai stipriai abejočiau. (...) Manau, kad politikai daugiau klaidų padarytų, negu padaro profesionalai“, – pirmadienį Seime žurnalistams teigė R. Karbauskis.

Paklaustas, ar naujųjų ministrų vėl bus ieškoma tarp profesionalų, R. Karbauskis teigė, kad ši praktika pasiteisino.

„Ministrams nėra jokių pretenzijų dėl jų pastangų. Klaidų pasitaiko visada. Šioje vietoje daugiausia problemų susiję su komunikacija, o čia ne profesionalumo dalykais, o platesnių gebėjimų dalykas, kas su profesionalumu savo srityje nelabai susiję“, – tvirtino R. Karbauskis.

Jis pabrėžė, kad kol kas kandidatai į ministrus nesvarstomi: „Dar nieko (kandidatūrų – BNS) neaptarinėjome“.

Paklaustas, ar Aplinkos apsaugos komiteto vadovas Kęstutis Mažeika yra tarp kandidatų pakeisti ministro poste Kęstutį Navicką, R. Karbauskis stebėjosi, kodėl komiteto pirmininkas minimas šiame kontekste.

„Nė vienoje diskusijoje nebuvo minėta ši pavardė“, – teigė R. Karbauskis.