„Valstietis“ kyla į kovą už mokytojus: siūlo skelbti nepasitikėjimą ministre
Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­kas „vals­tie­tis“ Ar­vy­das Ne­kro­šius siū­lo val­dan­čia­jai frak­ci­jai pa­čiai skelb­ti ne­pa­si­ti­kė­ji­mą sa­vo de­le­guo­ta švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­tre Jur­gi­ta Pe­traus­kie­ne.

Taip jis reagavo į ministrės elgesį profsąjungoms reikalaujant derybų dėl etatinio darbo apmokėjimo modelio keitimo.

„Kaip iš šios patinės situacijos išeiti? Paprastai – susirinkti frakcijoje ir išreikšti nepasitikėjimą ministre, įpareigoti ministeriją pradėti realias diskusijas su profsąjunga ir jų nežeminti (išnešant pufikus, užrakinant duris ir pan.!!!) bei ieškoti artėjančiam biudžete, kur gauti pinigų. Bei sutarti visoms partijoms dėl stabilaus mokytojų finansavimo, numatant pastovų BVP procentą“, – savo „Facebook“ paskyroje rašo parlamento vicepirmininkas.

Lietuvos valstiečių ir žaliųjų frakcijos Seime rengiamas pirmadienį, į jį kviečiama ir J. Petrauskienė.

Seimo opozicija yra inicijavusi interpeliaciją švietimo ir mokslo ministrei. Ji atsakymus į opozicijos klausimus turėtų pateikti antradienį per Seimo posėdį.

A. Nekrošius – ne vienintelis „valstiečių“ frakcijos narys, pastarosiomis dienomis raginantis J. Petrauskienę atsistatydinti. Prieš porą dienų Seimo narys Mindaugas Puidokas pareiškė, kad švietimo ir mokslo ministrė turi trauktis ir tą padaryti reikėjo jau seniai. Anot jo, Švietimo ir mokslo ministerijoje „pasiektas dugnas“, o švietimo reformas vykdžiusi J. Petrauskienė – apgavo Valstiečių ir žaliųjų frakciją bei klaidino švietimo bendruomenę, demonstravo nepagarbą mokytojams.

Dalis mokytojų lapkričio 12 dieną pradėjo neterminuotą streiką protestuodami prieš rugsėjį įvestą etatinį darbo apmokėjimą. Reikalaudami derybų kelios dešimtys pedagogų nuo ketvirtadienio nepalieka Švietimo ir mokslo ministerijos patalpų.

Ministrė teigė gerbianti šalies vadovę ir jos nuomonę, bet apie galimą traukimąsi iš pareigų nekalba. J. Petrauskienė tikina, kad abejonių kelianti sumaištis švietimo sistemoje artimiausiu metu normalizuosis.