„Valstietė“ apie prezidentės veto: tokia pozicija visiškai socialiai nejautri
Pre­zi­den­tei Da­liai Gry­baus­kai­tei ve­ta­vus pa­tai­sas, su­ku­rian­čias leng­va­ti­nes są­ly­gas tar­ny­bi­nių bu­tų gy­ven­to­jams įsi­gy­ti šiuos būs­tus, pa­kei­ti­mų ini­cia­to­rė, „vals­tie­tė“ Vir­gi­ni­ja Ving­rie­nė to­kį ša­lies va­do­vės spren­di­mą pa­va­di­no so­cia­liai ne­jau­triu.

„Tokia pozicija visiškai socialiai nejautri. (...) Taip mes parodome, kad metame tuos žmones šaltakraujiškai lauk, be jokio atsarginio varianto“, – BNS teigė V. Vingrienė.

Pasak jos, daug gyventojų, kurių problemas pataisomis ketinta išspręsti, ne savo noru neturi nuosavo būsto, jie, anot parlamentarės, „buvo maitinti pažadais, kad tuose tarnybiniuose butuose liks gyventi iki gyvenimo pabaigos“, todėl ir nesiekė susirasti nuosavą būstą, o dabar atsidūrė aklavietėje.

V. Vingrienė ketina pataisas tobulint. „Reikėtų tobulinti ir ieškoti išeičių aiškiai akcentuojant tą socialinę grupę. (...) Ieškosime būdų ar šį pakoreguojant, ar teikiant kitą projektą“, – teigė ji.

Parlamentarės teigimu, tokių žmonių, kurie pasinaudotų nauja tvarka, „nėra labai daug“.

Prieš kelias savaites priimtas pataisas vetavusi prezidentė jas siūlo laikyti nepriimtomis. Anot šalies vadovės, jos įteisina privilegijas laikiniems tų butų savininkams, nes leidžia parduodamuose tarnybiniuose butuose gyvenantiems asmenims juos įsigyti už pradinę aukciono kainą su ta sąlyga, jeigu asmuo pastaruosius penkerius metus neturėjo savo būsto.

Prezidentės patarėjas Mindaugas Lingė sako, kad nustatytas penkerių metų kriterijus neįrodo nuomininko tikrosios turtinės ar socialinės padėties, o spręsti tarnybiniuose butuose gyvenančių pažeidžiamų žmonių problemas pakanka šiuo metu galiojančių teisės aktų.

„Priimtas įstatymas neužtikrina būstų įsigijimo pažeidžiamiausiems asmenims ir grupėms, o atveria kelią tai padaryti visiems, nepriklausomai nuo jų socialinės padėties“, – pridūrė jis.

Abejones dėl pataisų priėmimo buvo išsakiusi antikorupcinį jų vertinimą atlikusi Specialiųjų tyrimų tarnyba. Vyriausybės išvada dėl jų irgi buvo neigiama.