„Tvarkiečių“ kongresas prasidėjo policijos apsilankymu
Par­la­men­ti­nės par­ti­jos „Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas“ kong­re­sas, kur ren­ka­ma nau­ja par­ti­jos va­do­vy­bė, šeš­ta­die­nį Klai­pė­do­je pra­si­dė­jo po­li­ci­jos ap­si­lan­ky­mu pas po­li­ti­kus. 

Kaip BNS sakė Partijos sekretoriato vadovas Almantas Petkus, konfliktas kilo dėl pažymėjimų, leisiančių per kongresą balsuoti, išdavimo.

„Nepasitenkinimas kilo, kad ne visi atvažiavusieji yra įrašyti į delegatų sąrašą, kurie gauna balsavimui mandatą. Gauna tik tie, kurie deleguoti į kongresą skyrių. Policija atvažiavo ir visi nusiramino“, – teigė A. Petkus.

Partijos Pagėgių skyriaus pirmininkas Kęstas Komskis BNS teigė, kad policiją iškvietė partijos vadovas Remigijus Žemaitaitis.

K. Komskis informavo, kad prieš kongresą partijos taryba turėjo pasitvirtinti tvarką, kaip būtų keliami kandidatai į 2019 metais vyksiančius savivaldybių tarybų ir merų rinkimus, bet dėl sumaišties jos nepatvirtino. `

Pasak jo, nepasitenkinimas kilo, kai į kongresą atvyko parlamentaras Petras Gražulis: „Dėl to kad Gražulis į salę įėjo be kvietimo“.

„Norėjo, kad mane išvestų, aiškino, kad mano narystė partijoje sustabdyta (...), bet turiu Seimo nario neliečiamumą ir niekas neišvedė“, – BNS teigė P. Gražulis.

Partijos kongrese turi būti išrinkta nauja partijos vadovybė dvejiems metams. R. Žemaitaičio kadencija baigsis gruodžio pradžioje.

Jis jau anksčiau yra paskelbęs, kad sieks perrinkimo partijos pirmininko rinkimuose.

A. Petkaus teigimu, R. Žemaitaitis kol kas yra vienintelis partijos narys, pranešęs apie savo ketinimus siekti antros kadencijos.

K.Komskis BNS teigė pats savo kandidatūros į partijos pirmininkus nesiūlysiąs, bet jeigu iškels kiti partiečiai, dalyvaus.

„Jeigu iškels, dalyvausime, jeigu ne, pats savęs tikrai nesiūlysiu“, – teigė jis.