„Sodros“ vadovo vairas – į Julitos Varanauskienės rankas
„Sod­ros“ di­rek­to­riaus kon­kur­są an­tra­die­nį lai­mė­jo fon­do vy­riau­sio­ji pa­ta­rė­ja Ju­li­ta Va­ra­naus­kie­nė, pra­ne­šė So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­ja (SADM).

Pasak ministerijos, J. Varanauskienė į naujas pareigas bus paskirta, kai bus gautos teisėsaugos institucijų išvados.

„Sodros“ vyriausiąja patarėja J. Varanauskienė dirbti pradėjo 2017 m. ir buvo atsakinga už ekonominius tyrimus bei analizę, ekspertinį konsultavimą formuojant socialinio draudimo politiką.

J. Varanauskienė 2015 m. ISM Vadybos ir ekonomikos universitete yra įgijusi socialinių mokslų studijų srities vadybos krypties mokslų daktaro kvalifikacinį laipsnį, prieš tai 1999 m. Kauno technologijos universitete įgijo vadybos ir verslo administravimo magistro kvalifikacinį laipsnį.

Iš viso konkurse „Sodros“ direktoriaus pareigoms užimti paraiškas pateikė 9 kandidatai, bet 2 iš jų neatitiko keliamų reikalavimų, kiti 2 pretendentai savo paraiškas atsiėmė.