(Re)organizacijų ekspertai nesiilsi
Į svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­tro Au­re­li­jaus Ve­ry­gos dar­žą to­liau skrie­ja kri­ti­kos strė­lės: „Vie­nais me­tais nai­ki­na sky­rius, at­lei­di­nė­ja žmo­nes, ki­tais – skel­bia kon­kur­sus ir vėl at­kū­ri­nė­ja sky­rius“. Greit ne­liks nė vie­nos mi­nis­te­ri­jai pa­val­džios įstai­gos, sky­riaus ar de­par­ta­men­to, ku­rio bū­tų ne­pa­lie­tu­si reor­ga­ni­za­ci­jos ran­ka. Kas bus ki­ta au­ka?

Centro jubiliejaus proga – laidotuvių maršas

„Centro likvidavimas reiškia, kad visi darbuotojai bus varomi į gatvę“, – sako Valstybinio psichikos sveikatos centro, kuris būtų minėjęs dvidešimties metų jubiliejų, laikinoji vadovė Aurelija Čepulytė.

Sprendimą aptiko netyčia

„Skaudžiausiai, kad mes patys atsitiktinai suradome sprendimą dėl mūsų centro likvidavimo tikrindami teisės aktų bazes, projektus. Kalbos apie konsolidavimą vyksta ne pirmas mėnuo. Tad galvojome, kad vis tiek bus daromi tam tikri konsolidavimo judesiai. Bet likvidavimas reiškia, kad visi darbuotojai atsidurs gatvėje“, – atsiduso minėto centro Priklausomybės ligų skyriaus vedėja A.Čepulytė, pridurdama, kad iš ministerijos pusės pasigedusi komunikacijos.

Ji perėmė centro laikiną vadovavimą į savo rankas, kai dar balandį iš pareigų pasitraukė ilgametė jo vadovė Ona Davidonienė.

„Kai mūsų įstaigoje buvo didžioji išėjimų banga, pareigas paliko direktorė, pavaduotojas, Psichikos sveikatos skyriaus vedėja, išėjo dar keli specialistai. Dabar kiekvienas mūsų irgi turės priimti sprendimą individualiai: dalyvauti ministerijos konkursuose į valstybės tarnybą ar realiai išeiti į gatvę.

Aš dar jauna: jei ne šioje, tai kitoje srityje save realizuosiu, jei ne Lietuvoje, tai užsienyje. Bet labiausiai neramu, kad vyresnio amžiaus darbuotojams nereikėtų išeiti į gatvę. Juk čia dirba žmonės, sukaupę didžiulę patirtį: specialistai yra atidirbę dešimt dvylika metų, kiti – nuo centro įkūrimo pradžios“, – sakė A.Čepulytė.

Jungs prie Higienos instituto?

Centro darbuotojai tvirtina, kad labiausiai pasigedo komunikacijos iš Sveikatos apsaugos ministerijos pusės. Tiesa, jau apskriejus žiniai, kad centras bus likviduojamas, netikėtai apsireiškė sveikatos apsaugos ministro patarėjas Igoris Baikovskis, bet ir jis dorai neišaiškino, kas laukia likviduotų centro darbuotojų.

„Susitikus su sveikatos apsaugos ministro patarėju Igoriu Baikovskiu, buvome informuoti, kad Savižudybių prevencijos biuras bus prijungtas prie vienos SAM pavaldžių įstaigų. Vienas nurodytų variantų – Higienos institutas“, – naujausiomis žiniomis dalijosi Savižudybių prevencijos biuro vedėjas Marius Strička.

Ar biurui vieta prie Higienos instituto, šis nesiima vertinti.

„Koks Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centras mums irgi netiktų. Gal net geriau Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras? Aišku, neramu, kaip ir prie ko mus prijungs. Jei rugsėjo mėnesį nesikalbėsime dėl perėjimo sąlygų, bijau, kad žmonės tiesiog paliks darbo vietas. Biure esame vos keturiese. Dviem išėjus būtų itin sudėtinga dirbti.

Nors turime daugiau etatų, gaunamas labai mažas užmokestis – šeši šimtai eurų į rankas, tad mūsų specialistai dirba didesniu etatiniu krūviu“, – sakė Savižudybių prevencijos biuro vedėjas.

Anot jo, su Higienos institutu apie „vedybas“ dar nesikalbėjo.

„Buvo paprašyta kol kas nesikalbėti, nes nėra galutinio Vyriausybės sprendimo, prie ko mus prijungs. Situacija gali dar radikaliai pasikeisti. Kol kas esame pakankamai ramūs, turime darbus, bet nuo spalio mėnesio turbūt pradėsime nerimauti. Nebūsime tikri dėl ateities“, – kalbėjo M.Strička.

Varto darbo skelbimus

Laidotuvių maršas skamba ir kituose centro skyriuose.

„Patarėjas mus informavo, kad prie ministerijos bus įkurtas Psichikos sveikatos skyrius, o konkursas vyks visiems bendra tvarka. Kaip ir priklauso valstybės tarnautojams, bus skelbiamas atskiras konkursas visiems. Tai mūsų visiškai neguodžia. Bet užtat mus labai kvietė dalyvauti“, – sako keturioliktus metus čia dirbanti Psichikos sveikatos skyriaus vyriausioji specialistė Vida Baliulytė.

Ji dar svarsto, ar verta dalyvauti.

„Nelabai priimtinas ministerijos darbo stilius, nežinau, ar verta investuoti tiek jėgų ir sveikatos. Tai yra labai specifinė sritis, nėra labai daug tokių specialistų. Manome, kad vis tiek bus reikalingas mūsų darbas“, – paaiškina moteris.

Laukiant tolimesnių ministerijos veiksmų centro darbuotojai įnikę į darbo skelbimus.

„Dalis ne tik kad ieško, bet ir rado darbus. Tie, kurie patys stipriausi, pirmieji ir išėjo, kiti dar galvoja, galbūt laukia, kada ministerija paskelbs konkursus“, – kolegei antrina M.Strička.

„Pats centras veikia dvidešimt metų. Kaip tik būtų jubiliejus....

Ministerija visą laiką kalbėjo apie reorganizavimą. Kad visiškai likviduos centrą – mums buvo netikėta žinia.

Kiek buvo eita į ministeriją ir kalbėta, koks mūsų likimas, atsakydavo: dar nieko nežinome, dar niekas nenuspręsta. Mus labiau neramina, kad esame įsipareigoję tarptautiniuose projektuose ir dabar turime sukti galvas, kaip toliau elgtis. Dėlto su ministerija ir bendravome – vis tiek tokie dalykai yra planuojami iš anksto. Tai buvo pasakyta, kad dirbkite savo darbus kas priklauso ir viską darykite toliau. Tai dabar mes pavedame tarptautines įstaigas, kurios nelabai gali suprasti tokius mūsų pokyčius“, – krimtosi Psichikos sveikatos skyriaus specialistė V.Baliulytė.

SAM atsakymas

Didėjant visuomenės poreikiams psichikos sveikatos srityje, siekiant sustiprinti teikiamų psichikos sveikatos paslaugų teisinį reglamentavimą bei visuomenės psichikos sveikatos politikos įgyvendinimo koordinavimą tiek valstybės, tiek savivaldybių lygiu, nutarta įkurti SAM specializuotą Psichikos sveikatos skyrių.

SAM pagal savo veiklos pobūdį yra valstybės įstaiga atsakanti už politiką konkrečioje sveikatos priežiūros srityje, organizuojanti, koordinuojanti ir kontroliuojanti jos įgyvendinimą, SAM Psichikos sveikatos skyrius ir užsiims valstybės politikos formavimu ir plėtojimu psichikos sveikatos srityje, užtikrins, kad psichikos sveikatos prevencijos, gydymo ir paslaugų organizavimo reforma būtų sėkmingai įgyvendinta.

Valstybinio psichikos sveikatos centro (VPSC) bendrosios funkcijos šiuo metu jau yra konsoliduotos pagal LRV vykdomą valstybės bendrųjų funkcijų konsolidavimo planą, kitos ne politiką formuojančios funkcijos tokios kaip psichikos sveikatos stebėsena, psichikos sveikatos stiprinimas, ugdymas ir informavimas, metodinės pagalbos teikimas bus perduotos panašią veiklą vykdančioms SAM pavaldžioms įstaigoms, vengiant funkcijų dubliavimo ir perteklinio biurokratizmo.

Dabartiniai VPSC darbuotojai, vadovaujantis valstybės tarnybos principais, bus kviečiami prisijungti prie SAM arba atitinkamos SAM pavaldžios įstaigos ir tęsti darbą.

Komentaras

Seimo Savižudybių ir smurto prevencijos komisijos narys Mykolas Majauskas:

– Klausimas yra toks: ar daugiau dėmesio bus skiriama psichikos sveikatai ar ne? O koks pavadinimas ir kur bus, man atrodo, mažiau svarbu. Iki šiol Savižudybių prevencijos biurą ne vieną kartą vadinau bedančiu, nes iš tikrųjų finansavimas buvo labai mažas, ministerijos vadovai neįsiklausydavo į biuro pastabas, siūlymus ir rekomendacijas. Šis dažnai veikdavo kaip penkta koja, kuri iš tikrųjų keldavo opius klausimus, bet negaudavo reikiamų resursų juos spręsti.

Galvoju, kad savižudybių prevencijos veikla turi būti arčiau sprendimų priėmėjo, tai yra, arčiau ministro, arčiau Vyriausybės, arčiau Seimo, kad ši problema ir sprendimai būtų iškelti į nacionalinius prioritetus.

Jei tai taptų ministerijos padaliniu ir kiekvieną dieną ministras ar viceministrai matytų tuos darbuotojus, šie neštų popierius, dokumentus, keltų problemas, betarpiškas bendravimas galbūt duotų ir geresnį rezultatą.

Jei biurą iš tikrųjų jungs prie Higienos instituto, tai yra toks analizės ir statistikos duomenų vertinimo centras.... Čia mes turime kalbėti apie politikos formavimą, apie strateginių tikslų kėlimą, aiškių priemonių įvardijimą ir resursų skyrimą. Tai negali būti dar viena visuomeninė nepriklausoma organizacija ar biudžetinė įstaiga, kurios balso ir toliau niekas negirdėtų.

Gal dabartiniai veiksmai ir atspindi požiūrį, kai bandoma po kilimu sušluoti visas problemas.

Iš pradžių naikina, paskui gaivina

Po garsiai nuskambėjusios reorganizacijos, beje, jau antrosios Sveikatos apsaugos ministerijoje turėtų atsirasti dar vienas – Korupcijos prevencijos skyrius. Tiesa, toks jau veikė prieš pora metų, tik dėl nesuprantamų priežasčių buvo išsklaidytas.

Subūrė specialistų komandą

„Ministerijoje 2016 m. pabaigoje dar veikė Korupcijos prevencijos skyrius, tačiau į užtarnautą poilsį pasitraukus jo vadovui ir į kitus skyrius perėjus darbuotojams, šio buvo atsisakyta“, – aiškino ministerijos atstovė Alina Žilinaitė, paklausta, kodėl iš pradžių toks skyrius išvaikomas, paskui lyg niekur nieko kuriamas iš naujo.

Po ministro organizuoto viešo atrankos proceso pernai pareigas pradėjo eiti ir politinio pasitikėjimo ministro patarėja korupcijos prevencijos klausimais dr. Nendrė Černiauskienė, anksčiau dirbusi Specialiųjų tyrimų tarnyboje. Vienas po kito ministerijoje ėmė rastis ir daugiau kovotojų prieš korupciją.

„Įvertinus susidariusią situaciją dėl korupcijos prevencijos sveikatos sektoriuje buvo pradėta formuoti korupcijos prevencijos specialistų komanda.

Preliminariai numatoma, kad vykdant struktūrinę reformą, korupcijos prevencijos specialistai, šiuo metu tiesiogiai atskaitingi ministrui, bus sujungti į skyrių“, – toliau aiškino ministerijos atstovė A.Žilinaitė.

Anot jos, šiuo metu daugiau žmonių nėra ieškoma.

Belieka laukti, kada pradės dirbti minėtas skyrius, turėsiantis korupciją sveikatos sektoriuje rauti su šaknimis. Laukti liko nedaug: nauja SAM struktūra turėtų įsigalioti šių metų spalį. Iš viso SAM šiuo metu dirba 224 darbuotojai, keletas iš jų yra išėję vaiko priežiūros atostogų.

Pripažino klaidą?

„Žinoma, tokio skyriaus ministerijoje reikia – jis neturėjo būti panaikintas. Tai yra neatsakingas elgesys“, – teigė A.Matulas.

Anot jo, matyt, netiko žmonės, kurie dirbo tame padalinyje, reorganizacija buvo daroma tam, kad jų būtų atsikratyta.

„Aš čia įžvelgiu daugybę dalykų. Pirmiausiai interesą pakeisti žmones savais, kas buvo padaryta pirmos reorganizacijos metu, kada buvo masiškai priiminėjami patarėjai, iki tol neturėję jokių įgūdžių, nedirbę sveikatos sistemoje, ir atleidinėjami skyrių, departamentų vadovai. Buvo panaikintas ir Viešųjų ryšių skyrius, atleisti specialistai, išmokėtos kompensacijos. Dabar štai vyksta antroji reorganizacija, kurios metu atkuriami tie skyriai, kurie iš esmės buvo anksčiau“, – logikos nemato Seimo Sveikatos reikalų komiteto narys Antanas Matulas.

Anot jo, gali būti, kad ministras pastebėjo klaidą, jog be minėtų skyrių nei ministerija, nei sveikatos apsaugos sistema negali tinkamai funkcionuoti.

„Mano manymu tai, kas vyksta dabar ministerijoje, yra noras „sustatyti“ savo žmones. Anksčiau ar vėliau tai turės būti įvertinta, nes kiek aš bandau skaičiuoti, kiek yra iššvaistyta valstybės pinigų atleidžiant patyrusius specialistus, priimant patarėjus ir reorganizuojant antrą kartą per kadenciją ministeriją, suma siekia jau ne dešimtis, o šimtus tūkstančių. Bandysime kelti klausimą, kreipsimės į Valstybės kontrolę, kad būtų atliktas Sveikatos apsaugos ministerijos valdymo auditas, kaip yra naudojamos valstybės lėšos“, – kalbėjo A.Matulas.

Komentaras

Seimo Antikorupcijos komisijos narė Agnė Bilotaitė:

– Sveikatos apsaugos ministerijoje toks skyrius yra reikalingas, bet tik ne popierinis. Jei tik dėl vaizdo norima turėti žmones, kurie turi užtikrinti skaidrumą šioje srityje, skyriaus įkūrimu būtų tik uždėtas pliusiukas. Bet jei žmonės ateis ir savo veiksmais parodys, kad jie planuoja ką nors realiai nuveikti ir yra rimtai nusiteikę – reikia sveikinti.

Jei kalbėtume apie sveikatos sektorių, manęs niekas nestebina, nes vienas po kito purto tokie stambūs skandalai, kurie tik patvirtina, kad šioje srityje yra tikrai daug įsisenėjusių problemų.

Aš norėčiau sveikatos sritį palyginti su policija: ilgą laiką policija buvo apritai įvardijama kaip viena labiausiai korumpuotų sričių, vėliau, vadovybės sprendimu, atsirado Vidaus imuniteto tarnyba ir reikalai ėmė tvarkytis.

Tikrai pasižiūrėsiu, kas tai per žmonės, stebėsime jų darbą. Manau, kad ir komisijos sveikatos darbo grupėje bus galimybė juos pasikviesti ir išgirsti, kokie jų tikslai. Rudeniop galėsime tai suorganizuoti.