#Prognozės2019. Rasa Juknevičienė: „Dėl demokratijos Lietuvoje vėl reikia kautis“
Opo­zi­ci­nių Lie­tu­vos tė­vy­nės są­jun­gos-krikš­čio­nių de­mo­kra­tų at­sto­vė Sei­me Ra­sa Juk­ne­vi­čie­nė pa­žy­mi, kad 2018-ie­ji bu­vo ne­blo­gi me­tai Lie­tu­vai. Ta­čiau ki­tais me­tais, pa­sak par­la­men­ta­rės, lau­kia gau­sy­bė iš­šū­kių: nuo rin­ki­mų ir Ru­si­jos grės­mės iki „vals­tie­čių“ ly­de­rių „ry­tie­tiš­ko“ su­pra­ti­mo apie de­mo­kra­ti­ją.

– Kuo išskirtiniai 2018-ieji buvo Lietuvos politikoje?

– Praėjusiais metais teko lankytis kraštuose, kurie sovietmečiu buvo kartu su mumis – Ukrainoje, Moldovoje, Sakartvelo. Todėl galiu drąsiai sakyti, jog nepaisant itin neprofesionalios valstiečių valdžios, Lietuva apskritai, lyginant su erdve, iš kurios pabėgome, atrodo gerai. Suspėjome laiku pasiekti narystės NATO, ES, todėl ir 2018 metus bendrąja istorine prasme vertinu kaip dar vienus sėkmingus Kovo 11– osios metus. Tuo labiau, kad nuo 2011 metų pradėjusi augti ekonomika ir toliau sėkmingai augo.

Opozicijai iššūkis aiškus – visais įmanomais būdais stabdyti destruktyvią valstiečių valdžią ir siekti, kad Lietuva nebūtų užvaldyta per kitų metų rinkimus.

Tai nereiškia, kad gerai vertinu itin neprofesionalios valstiečių valdžios darbą, nes jie sugebėjo sukelti chaosą visur, kur pasiekė jų rankos. Metų pabaigoje tai pamatė visi, kurie norėjo pamatyti. 2018 metais teko suprasti, kad demokratija nėra savaime suprantama duotybė ir kad dėl jos Lietuvoje vėl reikia kautis. Mat, „valstiečių“ lyderių supratimas apie demokratiją yra daugiau rytietiškas, nei vakarietiškas. Tokios slinktys gali būti pavojingos.

– Kokius pagrindinius įvykius-iššūkius matote Lietuvos politikoje 2019-aisiais?

– Nėra abejonių, kad kitais metais svarbiausias iššūkis bus treji rinkimai. Manau, kad Kremlius taip pat bandys juose dalyvauti, siekdamas savų tikslų. Ir ne tik svarbiausiuose Prezidento rinkimuose, bet ir savivaldybių bei Europos Parlamento (EP).

Prezidento rinkimuose bus noro pakeisti Lietuvos laikyseną, kad mūsų prezidentas būtų nuosaikesnis dėl agresyvios Kremliaus politikos. Bus bandoma žmones įtikinti, kad neva nuo Lietuvos laikysenos priklauso santykiai su Rusija, nors iš tiesų yra priešingai.

Svarbūs bus visi rinkimai, nes savivaldoje taip pat labai stipriai mažėja demokratijos, vienas po kito merai apkaltinami korupcija, o visuomenėje auga abejingumas ir nusivylimas.

EP rinkimuose bus svarbu išrinkti Lietuvai ištikimus žmones, kad neatsitiktų taip, kaip atsitiko su Rolandu Paksu.

– Kokius pagrindinius iššūkius planuojate sau, kaip opozicijai?

– Opozicijai iššūkis aiškus – visais įmanomais būdais stabdyti destruktyvią valstiečių valdžią ir siekti, kad Lietuva nebūtų užvaldyta per kitų metų rinkimus. Atvirkščiai, mes sieksime, kad į Lietuvos politiką sugrįžtų tikrai profesionali politika.

Redakcijos pastaba: klausimai apie 2018-uosius ir ateinančius metus buvo nusiųsti ir valdančiųjų Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos atstovams Seime – Agnei Širinskienei ir Vytautui Bakui, tačiau atsakymų nesulaukta.