#Prognozės2019. Įtakos Lietuvai turės ir tai, kas vyks už jos ribų
Apie Lie­tu­vos po­li­ti­nį kli­ma­tą, as­me­ny­bes ir tai, kas lems Lie­tu­vos po­li­ti­ką 2019-ai­siais sa­vo įžval­go­mis su LŽ #Prog­no­zės2019 pa­si­da­li­no Vil­niaus uni­ver­si­te­to Tarp­tau­ti­nių san­ty­kių ir po­li­ti­kos moks­lų ins­ti­tu­to va­do­vas, pro­fe­so­rius Ra­mū­nas Vil­pi­šaus­kas.

– Kuo 2018-ieji gali įeiti į Lietuvos politikos istoriją?

– Nemanau, kad yra pagrindo kalbėti apie išskirtinius politinius įvykius šiais metais. Valdančiųjų pradėtos reformos nėra kažkuo išskirtinės, o veikiau judėjimas nedideliais žingsniais. Nebent daugelį nustebinęs premjero Sauliaus Skvernelio sprendimas atleisti iš karto tris ministrus gali būtų prisimenamas ateityje.

Saulių Skvernelį, kaip prasto komunikavimo pavyzdį, ir Ingridą Šimonytę, kaip autentiško kalbėjimo pavyzdį. Bet svarbesnis klausimas, ar jie susitiks tiesioginėje konkurencijoje 2019 m.

Galbūt, ir mokytojų streikas gali tapti vienu iš atskaitos taškų, kalbant apie dialogo tarp valdančiųjų ir visuomenės trūkumą. Bet abejotina, ar tai gali reikšmingai pakeisti situaciją šioje srityje, nes išliekantis politinis susipriešinimas ir premjero bei valdančiųjų Seime kalbėjimo stilius dėl to nepasikeitė.

– Kokias politines asmenybės išskirtumėte 2018-aisiais?

– Saulių Skvernelį, kaip prasto komunikavimo pavyzdį, ir Ingridą Šimonytę, kaip autentiško kalbėjimo pavyzdį. Bet svarbesnis klausimas, ar jie susitiks tiesioginėje konkurencijoje 2019 m.

– Kokius pagrindinius įvykius-iššūkius matote Lietuvos politikoje 2019-aisiais?

– Išsaugoti bent minimalų politinės kultūros ir padorumo lygį rinkiminių kampanijų metu. Santykiai tarp naujo prezidento ar prezidentės ir valdančios daugumos / vyriausybės irgi gali tapti rimtu išbandymu. Ekonominė padėtis lems koks bus dar kitų metų biudžeto projektas ir diskusija dėl jo. Be to, Lietuvai ir jos politiniam gyvenimui didelę įtaką turi ir turės tai, kas vyksta už šalies ribų – nuo Rytų kaimynės politikos iki „Brexit“, derybų dėl naujos ES finansinės perspektyvos ir panašiai.