„Pačios atviriausios ministerijos“ durys bus uždarytos: įleis tik su leidimais
Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­ja (ŠMM) an­tra­die­nį pra­ne­šė, kad ne­įleis į jos pa­tal­pas pe­da­go­gų, ne­tu­rin­čių lei­di­mų ar­ba ne­su­de­ri­nu­sių su­si­ti­ki­mų.

Tačiau streikuojančios profsąjungos lyderis Andrius Navickas teigia sutaręs su Vyriausybės atstovais, jog mokytojams išvesdinti nebus pasitelkiama policija.

Su mokytojais ministerijoje susitikęs ŠMM kancleris Tomas Daukantas sakė, kad dar kartą kviečia pedagogus išeiti su savo daiktais.

ŠMM jau pirmadienį paragino nuo praėjusios savaitės čia esančius mokytojus išeiti iš patalpų iki antradienio ryto, tačiau pedagogai ministerijoje liko.

Kancleris pabrėžė, kad ŠMM yra „pati atviriausia ministerija“, tačiau irgi turi laikytis teisės aktų ir vidaus tvarkų.

„Geranoriškai iš anksto informuoju, kad į patalpas gali patekti tik tie asmenys, su kuriais yra suderinta, kurie turi leidimus, kurie vyksta į posėdžius, bet ne į Kolegijų salę, kur ministerijos organizuojami posėdžiai nevyksta“, – mokytojams sakė T. Daukantas.

„Jeigu tokio renginio ir susitikimo nevyksta, tai mes negalėsime įleisti į ministeriją. (...) Aš dar kartą kviesčiau išeiti iš ministerijos su savo daiktais“, – pridūrė jis.

Kancleris pabrėžė, kad ŠMM yra „pati atviriausia ministerija“, tačiau irgi turi laikytis teisės aktų ir vidaus tvarkų.

T. Daukanto susitikimą su pedagogais transliavo viena čia esančių mokytojų.

Tomas Daukantas

Visgi A. Navickas pareiškė antradienio rytą susitikęs su Vyriausybės atstovais ir sutaręs, kad „mūsų čia iš derybų su policija niekas neiškraustys“.

„Tai būtų unikalus atvejis pasaulyje, kai norinčius susitarti žmones išvesdina“, – kalbėjo Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos lyderis.

Jis taip pat tvirtino sutaręs, kad derybos dėl profsąjungos reikalavimų tęsis ministerijoje, todėl pedagogai čia liks.

„Visus teisės aktų projektus, kuriuos reikia parengti, (...) jie bus parengti ministerijoje. Turėsime toliau siekti susitarimo, kad būtų kuo skubiau atnaujintas ugdymo procesas ir grįžtume į darbą“, – kalbėjo A. Navickas.

Andrius Navickas.

„O dabar vėl einame pietų“, – pridūrė jis, baigdamas susitikimą su ŠMM kancleriu.

Keliasdešimt pedagogų ŠMM patalpose nakvoja nuo praėjusio trečiadienio.

A. Navicko vadovaujamos profsąjungos pedagogų streikas dėl rugsėjį įvesto etatinio darbo apmokėjimo ir didesnių algų tęsiasi ketvirtą savaitę.

Praėjusią savaitę per derybas švietimo ministrė Jurgita Petrauskienė ir profsąjungos iš esmės sutarė, kaip taisyti rugsėjį įvestą etatinį mokytojų apmokėjimo modelį ir numatyti daugiau finansavimo švietimo pagalbos specialistams.

Dauguma šių punktų buvo pasiūlyti nestreikuojančių profsąjungų, o dėl A. Navicko vadovaujamos streikuojančios profesinės sąjungos reikalavimų sutarta nebuvo.

Jis reikalauja penktadaliu didinti mokytojų atlyginimų koeficientus, taip pat didinti nekontaktinių valandų skaičių priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo pedagogams, naikinti pareiginės algos pastoviosios dalies funkcinius intervalus, mažinti klases, keisti mokytojo etato struktūrą.