„MG Baltic“ politinės korupcijos byloje bus apklaustas Artūras Zuokas
Vil­niaus apy­gar­dos teis­mas tre­čia­die­nį grįž­ta prie „MG Bal­tic“ po­li­ti­nės ko­rup­ci­jos by­los, jo­je kaip liu­dy­to­jas bus apk­laus­tas bu­vęs Vil­niaus me­ras, Lie­tu­vos lais­vės są­jun­gos (li­be­ra­lų) pir­mi­nin­kas Ar­tū­ras Zuo­kas.

Pastarąjį kartą byla buvo nagrinėta pernai gruodžio viduryje.

Po pietų planuojama kito liudytojo apklausa.

Politinės korupcijos byloje buvęs „MG Baltic“ viceprezidentas Raimondas Kurlianskis kaltinamas davęs kyšių ir kitiems politikams už koncernui naudingų sprendimų priėmimą.

Korupcija taip pat kaltinami buvęs liberalų lyderis Eligijus Masiulis, buvęs Seimo narys liberalas Šarūnas Gustainis, buvęs „darbietis“ Vytautas Gapšys. Seimo narys Gintaras Steponavičius kaltinamas piktnaudžiavimu, nesant kyšininkavimo požymių.

Kaltinimai oficialiai pateikti ir Darbo partijai bei Liberalų sąjūdžiui.

Nė vienas iš kaltinamųjų savo kaltės nepripažįsta, jie sako, kad teisėsaugos tyrimas vykdytas tendencingai.