„MG Baltic“ ir VSD kausis Aukščiausiame Teisme
Lie­tu­vos Aukš­čiau­sia­sis Teis­mas nu­spren­dė svars­ty­ti, ar teis­mai pa­grįs­tai at­me­tė vers­lo kon­cer­no „MG Bal­tic“ pra­šy­mą pra­dė­ti by­lą prieš Vals­ty­bės sau­gu­mo de­par­ta­men­tą (VSD). „Lie­tu­vos Aukš­čiau­sia­sis Teis­mas pri­ėmė kon­cer­no „MG Bal­tic“ ka­sa­ci­nį skun­dą“, – tre­čia­die­nį pra­ne­šė teis­mas.

Du Vilniaus teismai šiemet birželį atmetė „MG Baltic“ prašymą priimti ieškinį dėl VSD rašte pateiktų duomenų pripažinimo neatitinkančiais tikrovės.

Vilniaus apygardos teismas konstatavo, kad „duomenų, gautų vykdant žvalgybą ir kontržvalgybą, teisingumas negali būti nuginčijamas civilinio proceso nustatyta tvarka“.

„MG Baltic“ teigia, kad taip nepagrįstai apribota jo teisė pasirinkti jam priimtiną teisių gynimo būdą.

Aukščiausiasis Teismas rašytinio proceso tvarka bylą numato nagrinėti lapkričio 5 dieną.

VSD rašte Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetui rašoma, kad „MG Baltic“ atstovų veikla kelia grėsmę nacionaliniam saugumui.

Šio rašto ištraukas žiniasklaida paviešino gegužės pradžioje – po to, kai jis buvo perduotas šalies vadovams ir komitetui. Vėliau VSD raštą viešai paskelbė ir Seimas, jį dabar galima rasti oficialioje teisės aktų bazėje.

Dokumente apžvelgiama koncerno įtaka politinėms partijoms, Vilniaus miesto savivaldybei, Valstybinei mokesčių inspekcijai, teisėsaugai, Susisiekimo, Ūkio ministerijoms, kitoms institucijoms.

Šis raštas tapo svarbiu dokumentu Seimui atliekant parlamentinį tyrimą dėl nederamos interesų grupių įtakos politinei sistemai ir valstybės institucijoms.

„MG Baltic“ atstovai VSD raštą vadino nuomonių ir prielaidų kratiniu bei teigė, kad jo paviešinimas yra spaudimas baudžiamąją politinės korupcijos bylą nagrinėjančiam teismui.