#MeToo skandalas valstybinės pensijos skyrimo nepaveikė
Sek­sua­li­niu prie­ka­bia­vi­mu, že­mi­ni­mu ir ki­to­kiu ne­de­ra­mu el­ge­siu stu­den­tų ap­kal­tin­tam ta­py­to­jui Jo­nui Ga­siū­nui skir­ta vals­ty­bi­nė pen­si­ja. Pir­mo­jo laips­nio vals­ty­bi­nė pen­si­ja J. Ga­siū­nui pri­klau­so kaip Lie­tu­vos na­cio­na­li­nės kul­tū­ros ir me­no pre­mi­jos lau­rea­tui. Pre­mi­ją ta­py­to­jas pel­nė 2010 me­tais.

Galimai nukentėjusių buvusių studentų kaltinimų nederamu elgesiu sulaukęs J. Gasiūnas šių metų vasarį pasitraukė iš Vilniaus dailės akademijos (VDA) dėstytojo pareigų.

Pagal Vyriausybės trečiadienį priimtą nutarimą, 63-ejų J. Gasiūnui valstybinė pensija skiriama nuo rugsėjo 1-osios.

Pirmojo laipsnio valstybinės pensijos dydis siekia 232 eurus.

Po liudijimų apie nederamą dabar buvusių VDA dėstytojų J. Gasiūno, fotografo Gintauto Trimako, psichologo Arvydo Liepuoniaus elgesį tyrimą pradėjo prokurorai. Atskiras tyrimas buvo pradėtas dėl dabar jau buvusio Lietuvos muzikos ir teatro akademijos dėstytojo, buvusio Lietuvos rusų dramos teatro vadovo Jono Vaitkaus galimo priekabiavimo prie moterų.

Generalinės prokuratūros atstovė Rita Stundienė BNS prieš kelias savaites teigė, kad ikiteisminis tyrimas dėl galimo seksualinio priekabiavimo VDA tebevyksta, įtarimai niekam nepateikti.

Anot jos, tyrime atlikta daug procesinių veiksmų, apklausta liudytojų, dalis jų – ir specialiojo liudytojo statusu. Šis statusas reiškia, kad asmuo liudijo apie savo veiksmus, tačiau pareigūnams trūksta duomenų pripažinti jį įtariamuoju.