#MeToo Lietuvoje: seksualiniu priekabiavimu kaltintas VU profesorius grįžta pas studentus
Lie­tu­vos Aukš­čiau­sia­ja­me Teis­me (LAT) prie ko­le­gės sek­sua­liai prie­ka­bia­vęs fi­lo­so­fi­jos pro­fe­so­rius Skir­man­tas Jan­kaus­kas grįš dirb­ti su stu­den­tais Vil­niaus uni­ver­si­te­te (VU), nes kal­ti­ni­mams prie­ka­bia­vi­mu šio­je aukš­to­jo­je mo­kyk­lo­je su­ėjo se­na­ties ter­mi­nas.

Visgi universitetas ragina žmones esant duomenų toliau kreiptis dėl galimų S. Jankausko nusižengimų.

VU Centrinė akademinės etikos komisija senatį dėl galimo S. Jankausko seksualinio priekabiavimo nustatė pagal Baudžiamąjį kodeksą, kur baudžiamiesiems nusižengimams taikomas trejų metų senaties terminas.

„Remiantis išdėstyta ir išnagrinėta informacija, komisija konstatavo, kad šiuo atveju yra suėjęs galimo akademinės etikos pažeidimo senaties terminas“, – sakė komisijos pirmininkė Rita Šerpytytė.

Jos komentarą BNS perdavė VU atstovas spaudai Ervinas Spūdys.

R. Šerpytytė pabrėžė, kad dalis kaltinimų profesoriui yra anoniminiai, todėl jie galėtų būti akademinės etikos pažeidimo objektu tuomet, jei etikos komisija galėtų patikrinti šių kaltinimų autentiškumą. Pasak jos, kitu atveju būtų pažeidžiamas asmens nekaltumo prezumpcijos principas.

Vis dėlto VU Centrinė akademinės etikos komisija pabrėžė, kad sprendimas dėl S. Jankausko „niekaip neriboja galimai nukentėjusių asmenų teisės dėl savo pažeistų teisių gynimo kreiptis į padalinio arba centrinę akademinės etikos komisiją, jeigu atsirastų faktų apie naujus minimo akademinės bendruomenės nario pažeidimus“.

„Universitete netoleruojama jokia diskriminacijos ar priekabiavimo forma, kadangi toks elgesys prieštarauja VU bendruomenės vertybėms, yra nesuderinamas su akademine etika bei ardo bendruomenės narių pasitikėjimą vienas kitu“, – kalbėjo R. Šerpytytė.

Šių metų vasarą Lietuvos Aukščiausiojo Teismo komisija, ištyrusi teismo darbuotojos skundą, nustatė, kad S. Jankauskas seksualiai priekabiavo prie kolegės.

Jam turėjo būti skirtas griežtas papeikimas, tačiau iki patikrinimo pabaigos iš darbo išėjęs S. Jankauskas nuobaudos išvengė.

Kaip skelbė portalas delfi.lt, priekabiavimą Aukščiausiajame Teisme teigė patyrusi teisėjo padėjėja. Pareiškimą dėl to teismo vadovybei parašė jos tiesioginė vadovė.