„Lietuvos žinių“ žurnalistė apdovanota konkurse „Žmogus ir aplinka“
Šian­dien Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jo­je pa­skelb­ti ir ap­do­va­no­ti tra­di­ci­nio žur­na­lis­tų kū­ry­bi­nio kon­kur­so „Žmo­gus ir ap­lin­ka“ lai­mė­to­jai. Juos pa­svei­ki­no ap­lin­kos mi­nis­tro par­ei­gas lai­ki­nai ei­nan­tis ener­ge­ti­kos mi­nis­tras Žy­gi­man­tas Vai­čiū­nas ir Lie­tu­vos žur­na­lis­tų są­jun­gos (LŽS) pir­mi­nin­kas Dai­nius Ra­dze­vi­čius.

Šį konkursą Aplinkos ministerija ir LŽS surengė jau šešioliktąjį kartą. Šiemet varžėsi 17 autorių su 42 darbais. Tai spaudoje ir internetinėje žiniasklaidoje skelbti straipsniai, televizijos ir radijo laidos.

Pirmąją vietą vertinimo komisija, sudaryta iš keturių LŽS ir trijų Aplinkos ministerijos atstovų, skyrė žurnalistei Ritai Žadeikytei už straipsnių ciklą apie Ventos užtvanką, kuris buvo publikuotas „Šiaulių krašte“ 2018 m. birželio– rugsėjo mėnesiais. Deja, laureatė buvo pasveikinta nuotoliniu būdu, nes jos kelionę į Vilnių šįryt sutrukdė sudėtingos eismo sąlygos.

Antroji vieta atiteko „Lietuvos žinių“ žurnalistei Jūratei Mičiulienei už straipsnį „Tadas Ivanauskas žinojo, kam palikti Obelynę“, paskelbtą „Lietuvos žiniose“ 2018 m. liepos 29 d.

„Lietuvos žinių“ žurnalistė Jūratė Mičiulienė

Pasak vertinimo komisijos pirmininkės, Interneto žiniasklaidos asociacijos vadovės Aistės Žilinskienės, konkurse dalyvavo nemažai lygiaverčių darbų, todėl šiemet nutarta apdovanoti daugiau žurnalistų – skirti dvi trečiąsias vietas.

Jas pelnė Oksana Laurutytė už straipsnį „Brandūs medžiai mieste – pasibjaurėtina?“ („Etaplius“ 2018 m. birželio 1 d.) ir Liucija Zubrutė už straipsnį „Kraštovaizdžio architektas: žmonėms reikia duoti šansą išsirėkti“ („Verslo žinios“,2018 m. gegužės 3 d.)..

Aplinkos ministerijos ir LŽS sumanymas rengti kasmetį konkursą „Žmogus ir aplinka“ gimė siekiant skatinti žurnalistus profesionaliai ir kūrybiškai supažindinti visuomenę su aplinkos apsaugos, statybos ir būsto plėtros aktualijomis, kelti svarbiausias šių sričių problemas, skleisti patirtį, kaip jos sprendžiamos, ugdyti žmonių ekologinį sąmoningumą.