„Darbiečiai“ nori susigrąžinti 1,8 mln. eurų dotacijų
Dar­bo par­ti­ja sie­kia su­sig­rą­žin­ti teis­mo į biu­dže­tą per­ves­tas 1,8 mln. eu­rų biu­dže­to do­ta­ci­jas, Vy­riau­sio­sios rin­ki­mų ko­mi­si­jos (VRK) dar­bo gru­pė siū­lo grą­žin­ti tik da­lį – apie 220 tūkst. eu­rų.

Vyriausioji rinkimų komisija (VRK) Darbo partijai 2007 ir 2008 metais buvo skyrusi dotacijas, tačiau vykstant „juodosios buhalterijos“ bylai teismai sustabdė jų mokėjimą, o vėliau grąžino į biudžetą.

Šių metų birželį „darbiečiai“ kreipėsi į VRK dėl šių dotacijų grąžinimo, tad sudaryta darbo grupė sprendė, ar toks prašymas pagrįstas, įvertinus padarytų pažeidimų šiurkštumą.

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra patvirtinęs, kad 2004, 2005 ir 2006 metų Darbo partijos finansinėse ataskaitose buvo nurodyti tikrovės neatitinkantys duomenys.

Bylos duomenimis, 2004–2006 metais į oficialią Darbo partijos buhalterinę apskaitą neįrašyta 24 mln. 297 tūkst. 626,06 litų (7 mln. 37 078,91 eurų) pajamų ir 14 mln. 727 tūkst. 63,21 litų (4 mln. 265 tūkst. 252,32 eurų) išlaidų.

VRK darbo grupė siūlo pažeidimus pripažinti šiurkščiais, ir atitinkamai keisti 2005, 2006 ir 2007 metų sprendimus, juose įrašant, kad „darbiečiai“ dėl šiurkščių pažeidimų negalėjo gauti dotacijų.

Politinė partija turi teisę pradėti gauti biudžeto asignavimų pusmetinį dydį tik kitą pusmetį nuo pažeidimo pašalinimo.

Darbo grupės nuomone, Darbo partija pažeidimus pašalino 2008 metais, VRK pateikusi 2007 metų finansinės veiklos deklaraciją.

Neturint duomenų, kad tos deklaracijos duomenys būtų klaidingi, darbo grupė siūlo konstatuoti, kad 2008 metų balandžio 14 dienos sprendimo dėl 736 tūkst. eurų dotacijos „darbiečiams“ keisti nėra pagrindo.

Tačiau grupė siūlo grąžinti „darbiečiams“ pervesti ne visą, o dalį teismo sprendimu į biudžetą pervestos sumos, kurią sudaro skirtumas tarp 2008 metų pirmojo pusmečio dotacijos ir 2005 metais paskirtų dotacijų, kurios dėl pažeidimų neturėjo būti paskirtos. Tai sudaro apie 220 tūkst. eurų.