Visai ne kalėdinės 2018 metų dovanos
Ar­tė­jant šv. Ka­lė­doms, pa­pras­tai įpras­ta, kad po­li­ti­nis gy­ve­ni­mas Va­ka­rų pa­sau­ly­je nu­rims­ta ir vi­si šven­čia vie­ną gra­žiau­sių me­tuo­se šven­čių. Bet pa­sau­lis vis la­biau kei­čia­si. Taip ir šiais me­tais. Pa­sku­ti­nės die­nos prieš šv. Ka­lė­das at­siun­tė ne­ti­kė­tas do­va­nas net ir iš Ame­ri­kos kon­ti­nen­to. Do­va­nos iš Ry­tų jau ku­rį lai­ką ne­bes­te­bi­na.

Vakarietiškų šv. Kalėdų išvakarėse kaimyninės Rusijos vadovas Vladimiras Putinas tradiciškai pažeria dovanų – perliukų kasmetinio pabendravimo su pasaulio žiniasklaida metu. Prie to jau kažkaip pripratome. Šis ritualas trunka nebe pora valandų, o daugiau ir paliečia įvairias sritis iš Rusijos gyvenimo bei viso pasaulio.

Nauja buvo tik tai šiais metais, kad V. Putinas prabilo Vakarų atžvilgiu su panašia retorika, kokia prieš 20 metų, ateidamas į didžiąją valdžią, kalbėjo apie čečėnus. Tada jis grasino šios tautos žmones murkdyti net ir tualete. Ir Rusijoje tai patiko.

V. Putiną išrinko Rusijos vadovu ir dabar jis, po 20 metų, įsijautęs į pasaulio valdovo vaidmenį, jau Vakarų atžvilgiu pasiuntė žinią: jūs ten necypkite. Ir, kaip demokratijos žinovas, pamokė D.Britaniją, kad reikia gerbti teisę į referendumą.

Nežinia, ar dėl to, kad artėjo jau šv. Kalėdos, ar dėl to, kad tapo jau taip įprasta, iš Vakarų pasaulio nepasigirdo jokio pamurmėjimo dėl V. Putino raginimų necypauti.

Nebuvo jos ir prieš keletą mėnesių, kai V. Putinas tarsi mesijas samprotavo, kad, jeigu kiltų branduolinis karas, Rusija, (o tada, matyt, ir jis pats), keliautų į rojų, o Vakarai – į pragarą. Keista ta buvo tyla. Juk tada šv. Kalėdos dar buvo gana toli.

Nejaugi Vakaruose neaišku, kad tylėjimas štai tokio vadinamo mesijo atžvilgiu, jam pačiam sukelia įspūdį, kad visi jo išsigando, o nuo to retorika, veiksmai tik aštrėja.

Dar blogiau yra tai, kad ir Vakaruose atsiranda norinčių pasekti V. Putino leksika.

Ne tik Europoje, kur blogiečiu, t.y. kaip ir savojo „putiniško kelio“ autoriumi, yra įvardinamas Vengrijos lyderis Viktoras Orbanas. Yra ir daugiau panašių į jį jau tarp Europos Sąjungos ( ES) šalių politikų. Tokie „mažieji putinai“, dalis kurių dar ir griežtai priešinasi agresyviai Rusijos politikai, savo šalies vidaus politikoje, piliečiams net nepastebint, vis aktyviau ima naudoti tuos „putiniškus metodus“.

Kad ir kaip kiekviena šalis ES ir NATO laiko save vienodai svarbia, visi suprantame, kad ten yra ir ypatingai reikšmingų šalių. Taip pat ir mūsų saugumui. Tokia valstybė yra JAV. Mums svarbu, kad jos politika būtų nuosekli, be blogų siurprizų.

Bet tie laikai panašu, kad irgi jau praėjo. Tarsi nenorėdamas nusileisti V. Putinui, JAV prezidentas Donaldas Trumpas irgi nusprendė pažerti savotiškų dovanų.

Iš pradžių jis pareiškė, kad JAV patrauks savo karius iš Sirijos, o po to nuskambėjo mintis, kad gal dar ir iš Afganistano. Po to jau išgirdome reakciją ir vieno iš pačių artimiausių mums savo požiūriu į Europos saugumo politiką JAV gynybos sekretoriaus James Mattiso. Jis pareiškė, kad atsistatydina ir paaiškino kodėl.

Nesutampa požiūris su D. Trumpu ne tik į šiuos jo politikos veiksmus Sirijoje, bet ir elgesys su sąjungininkais, kuriuos J. Mattisas visada laikė svarbiais JAV politikoje.

Apie motyvus, kodėl D. Trumpas nusprendė patraukti savo karius iš Sirijos, o gal ir Afganistano ir kaip tai gali paveikti tarptautinę politiką, gal geriau pakalbėti po šv. Kalėdų. Tema yra komplikuota, nors ir labai svarbi, kad ir ,kaip galbūt kam atrodo keista, kai kalbame apie taip toli esantį regioną, ir mūsų valstybės saugumui.

Aišku tiek, kad šis D. Trumpo sprendimas buvo visiškas siurprizas JAV partneriams Europoje. Kai kurie tų šalių politikai ir įvardino tai, kaip netikėtą JAV prezidento kalėdinę dovaną, kuria niekas Vakaruose nesidžiaugia, nors pripažįsta, kad JAV ankstesnėje intervencinėje politikoje Artimuosiuose Rytuose padarė daug klaidų.

O Teherano ir Maskvos vadovams tai tikrai didelė dovana iš Vašingtono, atrišanti visiškai rankas šiame regione įvesti tvarką pagal Putiną ir islamo mulų režimą.

Vakarams ši dovana yra labai nemaloni, nes kartu su J. Mattiso pareiškimu patvirtina, kaip nesvarbi naujajam JAV vadovui yra partnerių Europoje nuomonė.

Jeigu šiandien jis taip ignoruoja Vakarų partnerių pastangas bei nuomonę Sirijoje, kas gali būti tikras, juo labiau tokiems asmenims, kaip J. Mattisas iš Vašingtono administracijos pasitraukus, kad po kurio laiko jam nepasirodys, jog ir Europa, kurios dalis yra Baltijos valstybės, yra neverta JAV dėmesio? Kaip ir NATO.

Juk įvairių kontraversiškų pareiškimų NATO atžvilgiu iš D. Trumpo pusės netrūko ir anksčiau, tik kiekvieną kartą juos pavykdavo užglaistyti kitiems jo aplinkos žmonėms, tokiems, kaip dabar jau buvęs JAV gynybos sekretorius J. Mattisas.

J. Mattiso pasitraukimas iš pareigų, o juo labiau įvardinimas priežasčių, kodėl taip jis padarė, yra pati nemaloniausia dovana prieš šv. Kalėdas kokia tik galėjo būti.

Ji byloja apie tai, kad į kitus metus galime įžengti pasaulyje imant dominuoti lyderiams su autokratiniais polinkiais, kurie nori jį tvarkyti pagal savo įgeidžius.